Mechanika techniczna

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 80395 razy

Wstęp

Mechanika techniczna to nauka zajmująca się wyznaczaniem sił występujących w układach mechanicznych pozostających w spoczynku, ich wytrzymałości obciążeniowej (dział wytrzymałość materiałów) oraz zajmująca się wyznaczaniem prędkości i przyspieszeń jakich ciało lub układ ciał doznaje pod wpływem działania sił zewnętrznych jak również zmiany położenia, wychyleń lub amplitudy drgań ciał (dynamika).

Wymagana wiedza

Poszczególne podstrony różnych działów wymagają znajomości zagadnień matematycznych z różnych działów. Z tego też względu często będzie konieczna znajomość następujących działów matematycznych, aby można było zrozumieć zagadnienia omawiane na podstronach tego działu:

Dodatkowo w zakres ten wchodzi dział Fizyka → Dynamika.

Oznaczenia używane w tym dziale

Symbole alfabetu greckiego można znaleźć tutaj. Większość pozostałych oznaczeń matematycznych wchodzi w zakres wiedzy z działów matematycznych na wyżej wymienionych podstronach.

Przedrostki układu SI

W ramach tego działu często będą stosowane przedrostki układu SI, które należy znać. Tabela zestawień tychże przedrostków znajduje się na stronie tutaj.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. matthewz.republika.pl - strona z zadaniami i wiadomościami teoretycznymi z mechaniki technicznej
  2. AGH - strona z zadaniami i wiadomościami teoretycznymi z mechaniki techniczne
Literatura:
literatura
  1. Jerzy Leyko "MECHANIKA TECHNICZNA tom I Statyka i kinematyka" wydanie piąte, Warszawa 1976, PWN;
  2. Jerzy Leyko "MECHANIKA TECHNICZNA tom II Dynamika" wydanie czwarte, Warszawa 1976, PWN;
  3. Józef Falkowski "REPETYTORIUM Z MECHANIKI BUDOWLI Układy statycznie wyznaczalne", Koszalin 2002, Politechnika Koszalińska;
  4. Piotr Wilde, Mieczysław Wizmur "Mechanika Teoretyczna Część I i II Statyka i kinetyka", Gdańsk 1974, wydawnictwo uczelniane Politechniki Gdańskiej
  5. Niezgodziński "Wytrzymałość materiałów"