Geometria wykreślna

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 65915 razy

Geometria wykreślna to nauka zajmująca się metodami kreślenia obiektów trójwymiarowych na płaskiej płaszczyźnie. Stosowana jest w rysunku technicznym maszynowym do przedstawiania rzutów, przekrojów oraz widoków perspektywistycznych części, podzespołów, zespołów oraz całych maszyn lub urządzeń.

Podstawowe przyrządy kreślarskie:

Cyrkiel - przyrząd do kreślenia okręgów i łuków jak również używany w wielu konstrukcjach geometrycznych.

Zerownik - przyrząd do kreślenia okręgów i łuków o małych promieniach, trudnych lub niemożliwych do uzyskania za pomocą cyrkla.

Ekierki: jedna z kątami 30° i 60 °, jedna z kątami 45° - przyrządy umożliwiające szybkie kreślenie prostych, prostych równoległych oraz prostych prostopadłych.

Krzywiki - przyrządy do kreślenia krzywych eliptycznych, hiperbolicznych i parabolicznych.

Literatura:
literatura
  1. Podręcznik geometrii wykreślnej, Franciszek Otto, Edward Otto, Warszawa 1979
  2. Geometria wykreślna Metoda Monge'a aksonometria, teoria i zadania z rozwiązaniami, Henryk Koczyk, Warszawa 1992