Visual Studio EE - tworzenie pierwszego projektu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3346 razy

Tworzenie projektu

Istotną rolę w programowania odgrywa środowisko programistyczne. W moim przypadku będzie to Visual Studio Express Edition 2008. W celu utworzenia nowego projektu należy z menu File wybrać New->Project lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shif+N, co powinno spowodować pojawienie się okna o nazwie New project. Z listingu Project type należy rozwinąć pozycję Visual C++ i wybrać Win32, po lewej w Teamplates należy wybrać Win32 Project. W polu Name wpisać nazwę projektu np. HelloWorld.

Visual Studio Express Edition 2008 okno nowego projektu
Rys. 1
Okno tworzenia nowego projektu Visual Studio EE 2008

Niezwłocznie kliknąć należy przycisk ok aby oczom naszym ukazało się okno Win32 Application Wizard - HelloWorld. W pierwszej kolejności należy kliknąć przycisk Next, po czym powinno się pojawić okienko z rysunku 2. Tutaj zaznaczona powinna zostać opcja Windows application oraz Empty project. Po zaznaczeniu tychże opcji należy kliknąć przycisk Finish.

Okno Win32 Application Wizard HelloWorld
Rys. 1
Okno Win32 Application Wizard HelloWorld

Kliknąć należy kombinację klawiszy Ctrl+Alt+L lub w menu View kliknąć Solution Explorer. W oknie Solution Explorer HelloWorld należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycji zawierającej nazwę projektu, czyli HellowWorld aby oczom naszym ukazało się menu podręczne, z którego to czym prędzej wybrać należy Add->New Item w wyniku czego oczom naszym powinno ukazać się okno Add New Item - HelloWorld.

Okno programu Add New Item - HelloWorld
Rys. 3
Okno programu Add New Item - HelloWorld

W oknie tym niezwłocznie należy wybrać pozycję C++ File (.cpp), w pozycji name wpisać np. winmain i wcisnąć przycisk Add.

Pierwszy program Witaj świecie

Teraz można zakasać rękawy i czym prędzej zacząć robić pierwszy program okienkowy, będzie on bardzo prosty i (jak zapewne się domyślacie) będzie jedynie wyświetlał okienko z napisem Witaj świecie.

#include <Windows.h> int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE ,LPSTR , int ){ // funkcja wejścia, którą system automatycznie uruchamia przy starcie programu MessageBox(NULL, // uchwyt okna rodzica dla standardowego okna dialogowego Message Box (NULL oznacza brak okna rodzica) L"Witaj świecie", // tekst wyświetlany w oknie L"Witaj świecie", // tekst wyświetlany na belce tytułowej MB_OK // flaga (znacznik) informująca, że okno dialogowe ma mieć tylko przycisk OK ); return 0; }

Pozostało już tylko skompilowanie programu poprzez wciśnięcie przycisku F5. Ważne jest aby pamiętać, że w Visual Studio istnieją dwa tryby kompilacji: debug - przeznaczony dla programisty i tryb release przeznaczony dla użytkownika końcowego. Jest to istotne, ponieważ program skompilowany w trybie debug nie uruchomi się na komputerze, gdzie nie został zainstalowany Visual Studio.