Calc - nagrywanie i tworzenie własnych makr

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7159 razy

Program Calc udostępnia możliwość nagrywania makr, ale dopiero po poprawnym jego skonfigurowaniu. W tym celu należy w menu kliknąć pozycję Narzędzia → Opcje lub wcisnąć kombinację klawiszy Alt + F12 by wyświetlić okno Opcje - LibreOffice gdzie na liście rozwijanej po lewej stronie okna należy wybrać pozycję LibreOffice → Zaawansowane by zobaczyć poniższy widok, w którym należy zaznaczyć opcje Włącz eksperymentalne funkcje (mogą być niestabilne) i Włącz nagrywanie makr (ograniczone).

Okno Opcje pakietu LibreOffice
Rys. 1
Okno Opcje pakietu LibreOffice - widok dla elementu LibreOffice -> Zaawansowane rozwijanego drzewa.

Warto też przejść do elementu drzewa LibreOffice → Bezpieczeństwo i kliknąć przycisk Bezpieczeństwo makr by zmienić ustawienia związane z blokowaniem makr poprzez wybranie w oknie dialogowy Bezpieczeństwo makr pozycji średni.

Teraz będzie możliwe nagranie makra poprzez kliknięcie w menu Narzędzia → Makra → Zarejestruj makro, co spowoduje pojawienie się małego okna dialogowego Zarejestruj makro umożliwiającego przerwanie nagrywania makra. W trakcie nagrywania można wykonywać operacje na komórkach arkusza kalkulacyjnego a algorytm związany ze zmianami, jakie zostały wprowadzone zostanie nagrany. Niestety smutna wiadomość jest taka, że nie wszystko jest nagrywane tak jak trzeba. Dla przykładu, jeżeli w arkuszu zostanie narysowany jakiś element graficzny to jego rysowanie nie zostanie nagrane poprawnie w kodzie makra. Klikając przycisk Zakończ rejestrację kończy się rejestrowanie i wyświetla się okno dialogowe LibreOffice - Makra Basic, w którym to można wskazać miejsce zapisu makra.

Okno LibreOffice - Makra Basic programu LibreOffice
Rys. 2
Okno LibreOffice - Makra Basic programu LibreOffice:
  1. nazwa tworzonego makra;
  2. drzewo dokumentu - tutaj można wybrać moduł, w którym makro zostanie zapisane lub wskazać miejsce utworzenia nowego modułu;
  3. lista makr znajdujących się w zaznaczonym module;
  4. zapisuje makro do wybranego modułu;
  5. zamyka okno bez zapisywania makra;
  6. tworzy nową bibliotekę;
  7. tworzy nowy moduł, gdzie przechowywany może być kod nagranego makra;
  8. pomoc

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że zapisując makro w module znajdującym się w gałęzi drzewa Moje makra makro to będzie dostępne globalnie we wszystkich dokumentach ale tylko na twoim komputerze. Możliwe jest też zapisanie makra w module bezpośrednio związanym z dokumentem, w moim przypadku nazwa dokumentu to makło.odt, który widnieje na liście drzewa. Jeżeli tam utworzę moduł i zapiszę zarejestrowane makro to będzie ono dostępne jedynie w tym dokumencie ale na każdym komputerze, który ów dokument otworzy.

Koniec końców, ogólne informacje o konfiguracji opisuję na stronie Programowanie → OpenOffice BASIC.