Wzorzec projektowy prototyp - prototype

Stronę tą wyświetlono już: 3378 razy

Opis wzorca projektowego prototyp

Prototyp jest wzorcem projektowym kreacyjnym, w którym tworzy się grupę prototypowych obiektów, na podstawie których klasa fabryka tworzy kopie prototypów i zwraca ich interfejs.

Diagram UML wzorca projektowego prototyp

Przykładowy diagram UML wzorca projektowego prototyp można zobaczyć na poniższej ilustracji. Jak widać interfejs iTankPrototype jest dziedziczony przez dwie klasy:

 • A1M1_Abrams;
 • T34

Prototypy tych klas przechowywane są w statycznej zmiennej tablicowej tankPrototype[2], które pod indeksem:

 • iTankPrototype::TankType::A1M1_Abrams = 0 przechowuje wskaźnik na interfejs obiektu klasy A1M1_Abrams;
 • iTankPrototype::TankType::T34 = 1 przechowuje wskaźnik na interfejs obiektu klasy T34

W tej samej klasie znajduje się statyczna metoda makeTank, która jako parametr przyjmuje iTankPrototype::TankType. Na podstawie tego parametru tworzona jest kopia prototypowego obiektu i zwracany jego interfejs.

Przykład diagramu UML wzorca projektowego typu prototyp
Rys. 1
Przykład diagramu UML wzorca projektowego typu prototyp

Przykładowa implementacja wzorca projektowego prototyp

Oto przykład implementacji tego wzorca w języku C++:

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <map>
 4. class iTankPrototype{
 5. protected:
 6. std::string tankType;
 7. public:
 8. virtual void getTankDescription() = 0;
 9. virtual iTankPrototype* copy() = 0;
 10. enum TankType{
 11. A1M1_Abrams,
 12. T34
 13. };
 14. };
 15. class A1M1_Abrams : public iTankPrototype{
 16. public:
 17. inline A1M1_Abrams(){
 18. tankType = "A1M1 Abrams";
 19. std::cout<<tankType<<std::endl;
 20. }
 21. virtual void getTankDescription(){
 22. std::cout<<"Czolg "<<tankType<<std::endl;
 23. }
 24. virtual iTankPrototype* copy(){
 25. return new A1M1_Abrams();
 26. }
 27. };
 28. class T34 : public iTankPrototype{
 29. public:
 30. inline T34(){
 31. tankType = "T34";
 32. std::cout<<tankType<<std::endl;
 33. }
 34. virtual void getTankDescription(){
 35. std::cout<<"Czolg "<<tankType<<std::endl;
 36. }
 37. virtual iTankPrototype* copy(){
 38. return new T34();
 39. }
 40. };
 41. class Factory{
 42. public:
 43. static iTankPrototype* makeTank(iTankPrototype::TankType tankType){
 44. std::cout<<"Tworze czolg ";
 45. return tankPrototypes[tankType]->copy();
 46. }
 47. private:
 48. static iTankPrototype* tankPrototypes[2];
 49. };
 50. iTankPrototype* Factory::tankPrototypes[] = {new A1M1_Abrams(), new T34()};
 51. int main(){
 52. iTankPrototype* a1m1_abrams = Factory::makeTank(iTankPrototype::TankType::A1M1_Abrams);
 53. iTankPrototype* t34 = Factory::makeTank(iTankPrototype::TankType::T34);
 54. std::cin.get();
 55. return 0;
 56. }

Wynik działania powyższego kodu:

A1M1 Abrams
T34
Tworze czolg A1M1 Abrams
Tworze czolg T34
Strony powiązane
strony powiązane
 1. sourcemaking.com/design_patterns/prototype - strona z opisem wzorca prototype [En]
 2. pl.wikipedia.org - opis wzorca na stronie Wikipedii
Propozycje książek

Komentarze