Wzorzec projektowy pamiątka - memento

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3248 razy

Opis wzorca projektowego pamiątka

Wzorzec projektowy pamiątka należy do wzorców czynnościowych. Celem jego jest zaimplementowanie możliwości stworzenia kopii danych przechowywanych w obiekcie lub obiektach klasy. Pamiątka stosowana jest do implementacji cofania i przywracania zmian często spotykanych w programach graficznych czy też tekstowych. Pamiątka może też być swego rodzaju systemem pozwalającym np. zapisywać różne stany gry na dysku twardym, lub przywracać fabryczne ustawienia programu.

Przykładowy diagram UML dla wzorca projektowego pamiątka

Na poniższym diagramie UML klasa Value agreguje klasę Mementos, która zajmuje się wykonywaniem brudnej roboty związanej z obsługą dodawania i usuwania pamiątek a także (częściowo) cofania i przywracania. Klasa Mementos agreguje wielokrotnie Memento. Klasa Value wywołuje odpowiednie metody klasy Mementos przy każdej operacji wpływającej na zmianę stanu obiektu dodając nowy obiekt klasy Memento do klasy Mementos.

Przykładowy diagram UML wzorca projektowego pamiątka
Rys. 1
Przykładowy diagram UML wzorca projektowego pamiątka

Przykładowa implementacja wzorca projektowego pamiątka w C++

#include <iostream> #include <string> #include <vector> class Memento{ int state; public: inline Memento(int value) : state(value){} inline int getState() const { return state; } }; class Mementos{ std::vector<Memento*> mementos; int pos; public: inline Mementos() : pos(-1) {}; void addMemento(Memento* memento){ std::cout << "Memento was added!" << std::endl << std::endl; if(pos > -1){ for(std::vector<Memento*>::iterator mem = mementos.begin() + pos + 1; mem < mementos.end(); mem++){ delete (*mem); } mementos.erase(mementos.begin() + pos + 1, mementos.end()); } mementos.push_back(memento); pos = mementos.size() - 1; } Memento* redo(){ if(pos < (int)(mementos.size() - 1)){ std::cout << std::endl << "Redo action!" << std::endl; pos ++; return mementos[pos]; } std::cout << std::endl << "You can not redo my old Yedi friend!" << std::endl << std::endl; return NULL; } Memento* undo(){ if(pos > 0){ std::cout << std::endl << "Undo action!" << std::endl; pos --; if(pos > -1) return mementos[pos]; } std::cout << std::endl << "You can not undo my old Yedi friend!" << std::endl << std::endl; return NULL; } }; class Value{ int value; Mementos mementos; Memento* getMemento() const { return new Memento(value); } public: Value(int value) : value(value){ mementos.addMemento(getMemento()); } void add(){ int v = 0; std::cout<<"Write some value to add: "; std::cin>>v; std::cout << "Value before add " << value << std::endl; value += v; std::cout << "Value after add " << value << std::endl << std::endl; mementos.addMemento(getMemento()); } void subtract(){ int v = 0; std::cout<<"Write some value to subtract: "; std::cin>>v; std::cout << "Value before subtract " << value << std::endl; value -= v; std::cout << "Value after subtract " << value << std::endl << std::endl; mementos.addMemento(getMemento()); } void redo(){ Memento* mem = mementos.redo(); if(mem){ std::cout << "Value before redo " << value << std::endl; value = mem->getState(); std::cout << "Value after redo " << value << std::endl << std::endl; } } void undo(){ Memento* mem = mementos.undo(); if(mem){ std::cout << "Value before undo " << value << std::endl; value = mem->getState(); std::cout << "Value after undo " << value << std::endl << std::endl; } } }; int main(){ Value value(0); int decision = 0; std::string strDecision; do{ std::cout << "What you want to do?" << std::endl << std::endl; std::cout << "Add [0]" << std::endl; std::cout << "Subtract [1]" << std::endl; std::cout << "Undo [2]" << std::endl; std::cout << "Redo [3]" << std::endl; std::cout << "Exit [4]" << std::endl; std::cin >> strDecision; decision = atol(strDecision.c_str()); switch(decision){ case 0: value.add(); break; case 1: value.subtract(); break; case 2: value.undo(); break; case 3: value.redo(); break; } }while(decision != 4); std::cin.get(); return 0; }

Wynik działania powyższego kodu:

Memento was added!

What you want to do?

Add [0]
Subtract [1]
Undo [2]
Redo [3]
Exit [4]
0
Write some value to add: 1
Value before add 0
Value after add 1

Memento was added!

What you want to do?

Add [0]
Subtract [1]
Undo [2]
Redo [3]
Exit [4]
1
Write some value to subtract: 2
Value before subtract 1
Value after subtract -1

Memento was added!

What you want to do?

Add [0]
Subtract [1]
Undo [2]
Redo [3]
Exit [4]
2

Undo action!
Value before undo -1
Value after undo 1

What you want to do?

Add [0]
Subtract [1]
Undo [2]
Redo [3]
Exit [4]
2

Undo action!
Value before undo 1
Value after undo 0

What you want to do?

Add [0]
Subtract [1]
Undo [2]
Redo [3]
Exit [4]
2

You can not undo my old Yedi friend!

What you want to do?

Add [0]
Subtract [1]
Undo [2]
Redo [3]
Exit [4]
3

Redo action!
Value before redo 0
Value after redo 1

What you want to do?

Add [0]
Subtract [1]
Undo [2]
Redo [3]
Exit [4]
3

Redo action!
Value before redo 1
Value after redo -1

What you want to do?

Add [0]
Subtract [1]
Undo [2]
Redo [3]
Exit [4]
3

You can not redo my old Yedi friend!

What you want to do?

Add [0]
Subtract [1]
Undo [2]
Redo [3]
Exit [4]
Strony powiązane
strony powiązane
  1. sourcemaking.com/design_patterns/memento - strona opisująca wzorzec projektowy pamiątka [En]
  2. pl.wikipedia.org - opis tego wzorca na stronie Wikipedii
Propozycje książek