Opis funkcji przygotowawczych G

Stronę tą wyświetlono już: 14044 razy

Funkcje przygotowawcze zaczynają się od symbolu G, po którym następuje dwucyfrowa liczba. Oto spis i opis podstawowych instrukcji przygotowawczych G-code:

 • G0 - ruch jałowy prostoliniowy (bez obciążenia). Po ustawieniu tego trybu można podać punkt docelowy ruchu obrabiarki np. tak:

  Listing 1
  1. G0 x10
  2. y10
  3. x0 y0

  pierwsza linia powyższego kodu przemieści ramię obrabiarki o pozycji 10 mm lub cali (zależnie od ustawień), następna przemieści ramię do współrzędnej 10 a ostatnia przesunie ramię obrabiarki do współrzędnych x = 0, y = 0 przy założeniu, że ustawiony został globalny układ odniesienia

 • G1 - ruch roboczy liniowy (pod obciążeniem np. skrawanie lub frezowanie powierzchni). Ten ruch jest realizowany podobnie jak w instrukcji G0. Różnica jest taka, że tu należy podać dodatkowo parametr F określający prędkość liniową. Oto przykład:

  Listing 2
  1. G1 x10 y10 F300

  Powyższy kod przemieści ramię obrabiarki do współrzędnych x = 10, y = 10 z prędkością F = 300 mm / min

 • G2 - ruch roboczy kołowy zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Ruch ten odbywa się od bieżącego punktu do wskazanego punktu. Konieczne jest również użycie promienia. Oto przykładowy kod:

  Listing 3
  1. G2 x10 y10 R10

  Powyższy kod narysuje koło od punktu x = 0, y = 0 do x = 10, y = 10 promieniem R = 10 przy założeniu, że ustawiona została wcześniej opcja pracy w współrzędnych globalnych. Istnieje również wersja ulepszona, w której zamiast promienia przyjmuje współrzędną środka okręgu. Oto przykład:

  Listing 4
  1. G2 x10 y10 I0J10

  gdzie I0J10 są współrzędnymi względnymi, które określają środek okręgu względem punktu startowego (bieżącego)

 • G3 - ruch roboczy kołowy przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara;
 • G4 - postój czasowy, gdzie należy podać liczbę sekund postoju. Oto przykład:

  Listing 5
  1. G4 P10

  Parametr P10 oznacza postój trwający 10 sekund

 • G7 - ustawia tryb dla tokarki, co oznacza, że przesunięcie na osi X o 1 [mm] fizycznie przesunie nóż tokarki o 0.5 [mm] co oznacza zmniejszenie średnicy obrabianego przedmiotu o 1 [mm];
 • G8 przestawia z trybu G8 do normalnego (1 [mm] przesunięcia odpowiada 1 [mm] przesunięcia narzędzia);
 • G10 wprowadzanie informacji o dostępnych narzędziach i ich parametrach. Przykładowa składnia:

  Listing 6
  1. G10 L1 P[numer narzędzia] R[promień] I[przedni kąt (dla tokarki)] J[tylni kąt (dla tokarki)] Q[orientacja (dla tokarki)]
 • G17 - praca w płaszczyźnie XY (ważne dla poleceń G2 i G3);
 • G18 - praca w płaszczyźnie XZ (ważne dla poleceń G2 i G3);
 • G19 - praca w płaszczyźnie YZ (ważne dla poleceń G2 i G3);
 • G20 - programowanie ruchu narzędzia w calach;
 • G21 - programowanie ruchu narzędzia w milimetrach;
 • G28 - powrót maszyny do współrzędnych pozycji HOME;
 • G40 - koniec korekcji położenia narzędzia;
 • G41 - korekcja położenia narzędzia lewostronna;
 • G42 - korekcja położenia narzędzia prawostronna;
 • G43 - korekcja położenia wysokości narzędzia ujemna;
 • G44 - korekcja położenia wysokości narzędzia dodatnia;
 • G49 - kompensacja długości narzędzia;
 • G53 - ustawia współrzędne absolutne i kasuje ograniczenia przywracając domyślne i ustawia położenie maszyny na zapisanym w pliku konfiguracyjnym położeniu;
 • G64 - włącza kontrolę tolerancji;
 • G76 - gwintowanie parametryczne (tokarka). Składnia polecenia:

  Listing 7
  1. G76 P- Z- I- J- R- K- Q- H- E- L-

  gdzie:

  • P - oznacza skok gwintu np. P5 - skok gwintu 5 [mm];
  • Z - długość toczenia (razem z odstępami na wejście i wyjście z materiału);
  • I - odsunięcie noża tokarskiego od materiału przy każdym przejściu (ujemne dla gwintów zewnętrznych, dodatnie dla wewnętrznych);
  • J - dodatnia wartość określająca początkową głębokość toczenia wstępnego gwintu;
  • K - końcowa głębokość toczenia gwintu;
  • R - określa sposób przyrostu głębokości skrawania narzędziem. Dla R1.0 - ustawia stałą głębokość skrawania w kolejnych przejściach, dla wartości R2.0 - skrawa warstwy o stałym przekroju, dla wartości z przedziału 1.0 - 2.0 zmniejsza głębokość skrawania, ale zwiększa powierzchnię skrawania, dla wartości powyżej 2.0 zmniejsza powierzchnię skrawania;
  • H - liczba dodatkowych przejść na pełnej głębokości gwintowania (domyślnie H0 - brak dodatkowych przejść);
  • E - długość wyjścia gwintu;
  • L - określa z której strony mają być wykonane łagodne zakończenia gwintu (tryb E). L0 - brak; L1 - łagodnie na wejściu; L2 - łagodne wyjście; L3 - łagodne wejście i wyjście.
  Graficzna interpretacja niektórych parametrów toczenia parametrycznego G76
  Rys. 1

  Graficzna interpretacja niektórych parametrów toczenia parametrycznego G76.

  Użyte oznaczenia:

  • P - skok gwintu;
  • P0 - punkt startowy kolejnych przejść toczenia gwintu;
  • Z - długość linii toczenia gwintu;
  • K - całkowita głębokość toczenia;
  • I - odsunięcie noża tokarskiego od przedmiotu obrabianego (ujemna przy gwintach zewnętrznych i dodatnia przy wewnętrznych)
 • G84 - gwintowanie gwintownikiem (frezarka, tokarka). To polecenie nie jest obsługiwane w LinuxCNC;
 • G90 - praca w współrzędnych bezwzględnych (globalnych);
 • G91 - praca w współrzędnych liczonych względem bieżącego punktu;
 • G92 - ustawienie przesunięcia układu współrzędnych globalnych:

  Listing 8
  1. G92 x10

  Powyższy kod przesunie układ współrzędnych na osi x o -10 mm lub cali.

Strony powiązane
strony powiązane
 1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html - opis poleceń G-code obsługiwanych przez program LinuxCNC

Komentarze