Wyświetlanie komunikatów za pomocą G-code w LinuxCNC

Stronę tą wyświetlono już: 2470 razy

Program LinuxCNC umożliwia wstawianie w kodzie specjalnych elementów umożliwiających wyświetlanie komunikatów:

  • msg - wiadomości;
  • debug - debugowania (umożliwia wyświetlanie wartości zmiennych znajdujących się w kodzie programu

Oto przykład wywoływania komunikatu msg:

Listing 1
  1. (msg, message) (wywołanie komunikatu msg)
  2. m30

Z kolei wywołanie komunikatu debug z wyświetleniem wartości zmiennej znajdującej się w kodzie wygląda następująco:

Listing 2
  1. #<value> = 100
  2. (debug, Value = #<value>)
  3. m30
a)Przykładowy widok okienka komunikatu typu message uruchomionego z poziomu G-code w programie LinuxCNCb)Przykładowy widok okienka komunikatu typu debug uruchomionego z poziomu G-code w programie LinuxCNC
Rys. 1
Przykładowy widok okienka komunikatu uruchomionego z poziomu G-code w programie LinuxCNC:
  • typu msg (message)
  • typu debug;
Strony powiązane
strony powiązane
  1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html#gcode:messages - opis sposobu wywoływania okna komunikatu msg / debug w LinuxCNC

Komentarze