Tworzenie własnych zmiennych i komentarze w G-code

Stronę tą wyświetlono już: 3439 razy

LinuxCNC umożliwia tworzenie własnych zmiennych pomocniczych, umożliwiających sparametryzowanie programu tak, że jego dostosowanie do późniejszych potrzeb np. zmiana parametrów obróbki np. takich jak:

 • głębokość skrawania;
 • średnica/szerokość narzędzia;
 • wymiary obrabianej powierzchni

Każda zmienna jest typu zmiennoprzecinkowego i musi zaczynać się od znaku #, po którym można użyć numeru lub nazwy zmiennej, jednakże w tym drugim przypadku konieczne jest zamknięcie nazwy w nawiasy < >. Oto przykład:

Listing 1
 1. #1 = 10; zmienna z oznaczeniem liczbowym
 2. #<tool_diameter> = 10 (zmienna nazwana)

W powyższym kodzie wszystko co znajduje się po znaku ; jest traktowane przez LinuxCNC jako komentarz. Również elementy zamknięte w nawiasy okrągłe są traktowane jako komentarz. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie można zagnieżdżać nawiasów okrągłych w następujący sposób:

Listing 2
 1. (zmienna (nazwana))

ponieważ doprowadzi to do błędu.

LinuxCNC umożliwia tworzenie zmiennych globalnych i lokalnych. Do globalnych zmiennych należą zmienne z oznaczeniem liczbowym większym niż 30 oraz zmienne nazwane, których nazwa zaczyna się od dolnej spacji. Niezainicjowane zmienne globalne mają wartości ustawione na zero. Lokalne zmienne muszą być zainicjalizowane, aby można było je wykorzystać w kodzie programu bez wywołania błędu.

Oto lista niektórych zmiennych z oznaczeniem liczbowym:

 • zmienne o numerach od 31 do 5000 przeznaczone dla użytkownika;
 • zmienne o numerach od 5061 do 5069 zawierają współrzędne X, Y, Z, A, B, C, U, V i W pozyskane z trybu G38.2;
 • 5070 - rezultat działania sondy w trybie G38 - 1 gdy zakończony sukcesem, 0 w przeciwnym przypadku;
 • zmienne o numerach od 5161 do 5169 zawierają współrzędne X, Y, Z, A, B, C, U, V i W pozycji HOME dla trybu G28. Tej zmiennej nie można modyfikować;
 • zmienne o numerach od 5181 do 5189 zawierają współrzędne X, Y, Z, A, B, C, U, V i W pozycji HOME dla trybu G30. Tej zmiennej nie można modyfikować;
 • zmienne o numerach od 5211 do 5219 zawierają przesunięcie dla osi X, Y, Z, A, B, C, U, V i W dla trybu G92. Tej zmiennej nie można modyfikować;
 • 5400 - numer narzędzia (nie może być modyfikowany);
 • 5401 do 5409 przesunięcie narzędzia na osiach X, Y, Z, A, B, C, U, V i W (tylko do odczytu);
 • 5410 - średnica narzędzia (tylko do odczytu);
 • 5411 - przedni kąt narzędzia - dla tokarki (tylko do odczytu);
 • 5412 - tylni kąt narzędzia - dla tokarki (tylko do odczytu);
 • 5413 - orientacja narzędzia - dotyczy tokarki (tylko do odczytu);
 • 5420 do 5428 obecna relatywna pozycja w wybranym układzie współrzędnych włączając przesunięcia na osiach X, Y, Z, A, B, C, U, V i W (tylko do odczytu);
Strony powiązane
strony powiązane
 1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html#_parameters - opis parametrów w programie LinuxCNC

Komentarze