Tworzenie własnych zmiennych i komentarze w G-code

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5213 razy

LinuxCNC umożliwia tworzenie własnych zmiennych pomocniczych, umożliwiających sparametryzowanie programu tak, że jego dostosowanie do późniejszych potrzeb np. zmiana parametrów obróbki np. takich jak:

Każda zmienna jest typu zmiennoprzecinkowego i musi zaczynać się od znaku #, po którym można użyć numeru lub nazwy zmiennej, jednakże w tym drugim przypadku konieczne jest zamknięcie nazwy w nawiasy < >. Oto przykład:

#1 = 10; zmienna z oznaczeniem liczbowym #<tool_diameter> = 10 (zmienna nazwana)

W powyższym kodzie wszystko co znajduje się po znaku ; jest traktowane przez LinuxCNC jako komentarz. Również elementy zamknięte w nawiasy okrągłe są traktowane jako komentarz. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie można zagnieżdżać nawiasów okrągłych w następujący sposób:

(zmienna (nazwana))

ponieważ doprowadzi to do błędu.

LinuxCNC umożliwia tworzenie zmiennych globalnych i lokalnych. Do globalnych zmiennych należą zmienne z oznaczeniem liczbowym większym niż 30 oraz zmienne nazwane, których nazwa zaczyna się od dolnej spacji. Niezainicjowane zmienne globalne mają wartości ustawione na zero. Lokalne zmienne muszą być zainicjalizowane, aby można było je wykorzystać w kodzie programu bez wywołania błędu.

Oto lista niektórych zmiennych z oznaczeniem liczbowym:

Strony powiązane
strony powiązane
  1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html#_parameters - opis parametrów w programie LinuxCNC