Tworzenie podprogramów i ich wywoływanie w G-code

Stronę tą wyświetlono już: 2392 razy

G-code umożliwia tworzenie podprogramów sub oraz ich wywoływanie za pomocą call. Oto przykład implementacji programu wykorzystującego podprogram wywoływany z parametrami sterującymi:

Listing 1
 1. #<edge_width> = 10
 2. #<number_of_edges> = 7
 3. o002 sub
 4. #<angle> = [360 / #2]
 5. #<current_angle> = 0
 6. G0 G90 Z#5
 7. X#3 Y#4
 8. G1 G91 F300
 9. M3 S800
 10. Z-1
 11. o001 repeat [ #2 ]
 12. X[#1 * sin [#<current_angle>]] Y[#1 * cos [#<current_angle>]]
 13. #<current_angle> = [#<current_angle> + #<angle>]
 14. o001 endrepeat
 15. o002 endsub
 16. o002 call [#<edge_width>] [#<number_of_edges>] [20] [20] [0]; wywołanie podprogramu sterującego z parametrami: długość boku wielokąta, liczba boków wielokąta, x, y, z
 17. o002 call [#<edge_width>] [#<number_of_edges>] [120] [20] [0]; ponowne wywołanie programu sterującego z nowymi parametrami
 18. G0 G90 Z0
 19. X0 Y0
 20. M30

Podprogramy nie muszą być wywoływane z argumentami, ale jeżeli takie argumenty powinny zostać przekazane to odwołanie się do nich odbywa się poprzez kolejne zmienne o numerach od 1 do 30. Możliwe jest również zwrócenie wartości przez podprogram np. tak:

Listing 2
 1. #<edge_width> = 10
 2. #<number_of_edges> = 7
 3. o002 sub
 4. o003 if [#2 le 3]
 5. (msg, something wrong with argument); a to jest sposób na wyświetlenie messageboxa (w nowszych wersjach LinuxCNC)
 6. o002 return; kończę program bo liczba boków jest mniejsza niż 3
 7. o003 endif
 8. #<angle> = [360 / #2]
 9. #<current_angle> = 0
 10. G0 G90 Z#5
 11. X#3 Y#4
 12. G1 G91 F300
 13. M3 S800
 14. Z-1
 15. o001 repeat [ #2 ]
 16. X[#1 * sin [#<current_angle>]] Y[#1 * cos [#<current_angle>]]
 17. #<current_angle> = [#<current_angle> + #<angle>]
 18. o001 endrepeat
 19. o002 endsub
 20. o002 call [#<edge_width>] [2] [20] [20] [0]
 21. o002 call [#<edge_width>] [#<number_of_edges>] [120] [20] [0]
 22. G0 G90 Z0
 23. X0 Y0
 24. M30
Strony powiązane
strony powiązane
 1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html#ocode:repeat - opis tworzenia podprogramów w G-code na stronie dokumentacji programu LinuxCNC

Komentarze