Operatory i wyrażenia arytmetyczne w G-code

Stronę tą wyświetlono już: 2347 razy

Wstęp

W G-code możliwe jest tworzenie wyrażeń matematycznych, które muszą być zamknięte zawsze w nawiasy kwadratowe [] np. tak:

Listing 1
 1. #<value_1> = 10
 2. #<value_2> = 20
 3. x[#<value_1> * #<value_2>]

Operatory matematyczne

W G-code można posługiwać się następującymi operatorami matematycznymi:

 • + dodawanie;
 • - odejmowanie;
 • * mnożenie;
 • / dzielenie;
 • ** potęgowanie;
 • mod operator reszty z dzielenia

Operatory relacji wartości

Oto lista operatorów porównujących dwie wartości:

 • eq - równe;
 • ne - nie równe;
 • gt - większe niż;
 • ge - większe lub równe;
 • le - mniejsze lub równe;
 • lt - mniejsze

Warto nadmienić, że ponieważ program operuje na wartościach zmiennoprzecinkowych konieczne zostało wprowadzenie tolerancji dokładności porównywania wartości. W związku z tym gdy różnice pomiędzy dwiema wartościami liczbowymi są mniejsze od 0,0001 operator eq zwraca prawdę.

Operatory logiczne

W instrukcjach warunkowych (aczkolwiek nie tylko) mogą być używane następujące operatory logicznie:

 • or - lub;
 • and - oraz;
 • xor - alternatywa wykluczająca
Strony powiązane
strony powiązane
 1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html#gcode:binary-operators - opis operatorów na stronie dokumentacji LinuxCNC

Komentarze