Instrukcja warunkowa if, elseif, else w G-code

Stronę tą wyświetlono już: 2011 razy

Instrukcje warunkowe if, elseif i else umożliwiają wprowadzenie warunkowego wykonania kodu. Każda instrukcja tego typu musi zaczynać się od o-kodu. Jest to znacznik składający się z litery o, po której powinien nastąpić unikalny numer bloku instrukcji. Oto przykład instrukcji warunkowej if:

Listing 1
 1. #<tool_diameter> 5
 2. G1
 3. o001 if [ #<tool_diameter> le 3 ]
 4. F200
 5. o001 elseif [#<tool_diameter> le 5]
 6. F300
 7. o001 else
 8. F400
 9. o001 endif
 10. M30

Jak widać na powyższym przykładzie dla jednej i tej samej instrukcji warunkowej if, elseif i else konieczne jest użycie o-kodu o tym samym numerze identyfikacyjnym.

Ważne jest aby pamiętać o dostępnych operatorach logicznych i porównania wartości opisanych wcześniej na stronie Programowanie → Podstawy G-code → Operatory i wyrażenia arytmetyczne w G-code.

Strony powiązane
strony powiązane
 1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html#ocode:conditional - opis instrukcji warunkowej w programie LinuxCNC

Komentarze