Instrukcja warunkowa if, elseif, else w G-code

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2913 razy

Instrukcje warunkowe if, elseif i else umożliwiają wprowadzenie warunkowego wykonania kodu. Każda instrukcja tego typu musi zaczynać się od o-kodu. Jest to znacznik składający się z litery o, po której powinien nastąpić unikalny numer bloku instrukcji. Oto przykład instrukcji warunkowej if:

#<tool_diameter> 5 G1 o001 if [ #<tool_diameter> le 3 ] F200 o001 elseif [#<tool_diameter> le 5] F300 o001 else F400 o001 endif M30

Jak widać na powyższym przykładzie dla jednej i tej samej instrukcji warunkowej if, elseif i else konieczne jest użycie o-kodu o tym samym numerze identyfikacyjnym.

Ważne jest aby pamiętać o dostępnych operatorach logicznych i porównania wartości opisanych wcześniej na stronie Programowanie → Podstawy G-code → Operatory i wyrażenia arytmetyczne w G-code.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html#ocode:conditional - opis instrukcji warunkowej w programie LinuxCNC