Pętla warunkowa while

Stronę tą wyświetlono już: 2984 razy

Oto przykład wykorzystania pętli while w Pythonie:

Listing 1
  1. w = 0
  2. while w == 0:
  3. w = int(input("Podaj liczbę większą od zera: "))
  4. if w <= 0:
  5. print("Hej! Miała być większa od zera!")
  6. else:
  7. print("Twój szczęśliwy numerek to {number}.\n\nKoniec programu!".format(number = w))

Użycie słowa kluczowego else jest tutaj opcjonalne.

Propozycje książek

Komentarze