Pętla warunkowa while

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3986 razy

Oto przykład wykorzystania pętli while w Pythonie:

w = 0 while w == 0: w = int(input("Podaj liczbę większą od zera: ")) if w <= 0: print("Hej! Miała być większa od zera!") else: print("Twój szczęśliwy numerek to {number}.\n\nKoniec programu!".format(number = w))

Użycie słowa kluczowego else jest tutaj opcjonalne.