OpenSCAD - eksport do innych formatów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1960 razy

Eksport do pliku STL i innych

Plik STL stworzony został specjalnie z myślą o druku 3W. W celu wyeksportowania danych do pliku STL konieczne jest uprzednie wyrenderowanie obiektu w OpenSCAD-zie np. poprzez wciśnięcie przycisku F6 a następnie kliknięcie w menu File→Export→Export as STL... lub kliknąć przycisk z napisem STL na pasku narzędziowym.

W podobny sposób można eksportować dane do formatów:

Eksport do pliku graficznego png

OpenSCAD umożliwia eksport danych do pliku png z poziomu konsoli. Niestety, jako że pod Windows-em używanie konsoli jest bolesne jak leczenie kanałowe zęba wolę wykonywać tę operację pod Linux-em co też i z najdzikszą rozkoszą czynię poniżej:

openscad-nightly -o M61.png --camera=0,0,250,60,180,30,1500 --imgsize=1500,2000 M61.scad

gdzie:

Ostatnim parametrem jest oczywiście nazwa pliku, z którego dokonany zostanie eksport.

OpenSCAD - przykład wyeksportowanego do pliku png rysunku scad
Rys. 1
OpenSCAD - przykład wyeksportowanego do pliku png rysunku scad granatu odłamkowego M61

Eksport z poziomu menu również jest możliwy, jednakże brak jakichkolwiek opcji dotyczących rozmiaru pliku sprawia, że metoda ta nie jest zbyt przydatna, gdy chce się uzyskać odpowiednio dużą rozdzielczość pliku wynikowego.