Angular - komunikacja z serwerem za pomocą HttpClient

Stronę tą wyświetlono już: 1725 razy

Uruchamianie lokalnego serwera

Dalsza praca będzie wymagała wykorzystania wiedzy związanej z tworzeniem prostego lokalnego serwera opisanej na stronie Programowanie → Angular - podstawy → Angular - tworzenie lokalnego serwera na potrzeby serwisów. W tym przypadku dane, z których będę korzystał będą miały następującą postać:

Listing 1
 1. {
 2. "book": [
 3. {
 4. "id": "1",
 5. "title": "Rio Anaconda",
 6. "author": "Wojciech Cejrowski"
 7. },
 8. {
 9. "id": "2",
 10. "title": "Pan Tadeusz",
 11. "author": "Adam Mickiewicz"
 12. }
 13. ]
 14. }

zapisane w pliku json_data.json. Uruchomienie serwera wymaga wpisania w konsoli:

json-server json_data.json

Pobieranie danych z serwera

Czas najwyższy użyć obiektu klasy HttpClient, dzięki któremu możliwe będzie łatwe pobieranie danych z serwera. W tym celu w module głównym app.module.ts należy zaimportować moduł HttpClientModule a następnie stworzyć nowy serwis:

ng g s FirstContact

Co spowoduje utworzenie nowego serwisu. Oto jak będzie wstępnie wyglądała klasa tego serwisu z możliwością pobierania danych z serwera:

Listing 2
 1. import { Injectable } from '@angular/core';
 2. import { Observable } from 'rxjs';
 3. import { HttpClient } from '@angular/common/http';
 4. @Injectable({
 5. providedIn: 'root'
 6. })
 7. export class FirstContactService {
 8. basePath = `http://localhost:3000`;
 9. constructor(private http: HttpClient) { }
 10. constructor(private http: HttpClient) { }
 11. getBooks(): Observable<Book[]> {
 12. return this.http.get<Book[]>(`${this.basePath}/book`);
 13. }
 14. }

Teraz już wystarczy wykorzystać tak stworzony serwis do pobrania danych z serwera:

Listing 3
 1. ngOnInit() {
 2. this.firstContact.getBooks().subscribe(
 3. (books) => {
 4. console.log('books', books);
 5. },
 6. (error: HttpErrorResponse) => {
 7. console.log('Błąd: ', error);
 8. }
 9. );
 10. }

oczywiście konieczne będzie też wstrzyknięcie serwisu w konstruktorze:

Listing 4
 1. constructor(
 2. private firstContact: FirstContactService
 3. ) {}

Wynik działania kodu powinien być następujący:

books 
(2) []
0: Object { id: "1", title: "Rio Anaconda", author: "Wojciech Cejrowski" }
1: Object { id: "2", title: "Pan Tadeusz", author: "Adam Mickiewicz" }
length: 2
<prototype>: Array[]

Możliwe jest oczywiście pobieranie pojedynczego elementu z listy książek, wystarczy utworzyć takie oto zapytanie:

Listing 5
 1. getBook(id: number): Observable<any> {
 2. return this.http.get(`http://localhost:3000/book/${id}`);
 3. }

Jak widać użyłem tutaj niezbyt przyjaznego typu any, warto go zastąpić interfejsem opisującym zawartość zwracanych danych:

Listing 6
 1. import { Injectable } from '@angular/core';
 2. import { Observable } from 'rxjs';
 3. import { HttpClient } from '@angular/common/http';
 4. export interface Book{
 5. id: number;
 6. title: string;
 7. author: string;
 8. }
 9. @Injectable({
 10. providedIn: 'root'
 11. })
 12. export class FirstContactService {
 13. basePath = `http://localhost:3000`;
 14. constructor(private http: HttpClient) { }
 15. getBooks(): Observable<Book[]> {
 16. return this.http.get<Book[]>(`${this.basePath}/book`);
 17. }
 18. getBook(id: number): Observable<Book> {
 19. return this.http.get<Book>(`${this.basePath}/book/${id}`);
 20. }
 21. }

Dodawanie nowego rekordu do bazy danych

Dodanie nowej książki, czyli nowego elementu do bazy danych na serwerze według specyfikacji powinno polegać na wysłaniu obiektu książki bez id na POST-a, czyli tym razem metoda w serwisie będzie wyglądała tak:

Listing 7
 1. addBook(book: Book): Observable<any> {
 2. return this.http.post(`${this.basePath}/book`, book);
 3. }

Teraz jest okazja, aby wykorzystać operatory RxJs:

Listing 8
 1. const book: Book = { id: null, title: 'Gringo wśród Dzikich plemion', author: 'Wojciech Cejrowski' };
 2. this.firstContact.addBook(book)
 3. .pipe(
 4. tap(() => { // dzięki temu operatorowi w międzyczasie po przyjściu odpowiedzi zwrotnej na put-a
 5. this.firstContact.getBooks().subscribe( // pobierz nową listę książek
 6. (books) => {
 7. console.log('books', books);
 8. },
 9. (error: HttpErrorResponse) => {
 10. console.log('Błąd: ', error);
 11. }
 12. );
 13. })
 14. ).subscribe(
 15. (value) => {
 16. console.log('Zakończono i zwrócono: ', value); // zwrócona wartość przez zapytanie na put-a
 17. },
 18. (error: HttpErrorResponse) => { // a tutaj błąd jakby coś poszło nie tak
 19. console.log('Zakończono z błędem: ', error);
 20. }
 21. );

Wynik działania w konsoli powinien wyglądać następująco:

Zakończono i zwrócono: 
Object { id: "FTQDCYl", title: "Gringo wśród Dzikich plemion", author: "Wojciech Cejrowski" }

books 
(3) []
0: Object { id: "1", title: "Rio Anaconda", author: "Wojciech Cejrowski" }
1: Object { id: "2", title: "Pan Tadeusz", author: "Adam Mickiewicz" }
2: Object { id: "vtI1lvc", title: "Gringo wśród Dzikich plemion", author: "Wojciech Cejrowski" }
length: 3
: []

Najpierw przyszedł nagłówek potwierdzający, że dane zostały wysłane prawidłowo i zapisane na serwerze, następnie poszło zapytanie o książki, które zwróciło nową listę książek. Gdyby pierwsze żądanie się nie powiodło, to drugie również by się nie powiedzie drugie nie zostanie wysłane.

Zapisywanie zmian w bazie

Kolejne zapytanie to PUT, oznacza ono, że dane są wysyłane w celu zapisania zmian w rekordzie w bazie danych. Oto jak wygląda metoda w serwisie:

Listing 9
 1. saveBook(book: Book): Observable<any> {
 2. return this.http.put(`${this.basePath}/book/${book.id}`, book);
 3. }

Jak widać książka zostanie zapisana a jej id koniecznie trzeba podać w ścieżce. W przypadku POST-a nie było to konieczne z tego prostego względu, że to baza danych nadaje id wpisowi, gdy ten jest do bazy danych dodawany.

Usuwanie elementu z bazy danych

Do serwera można wysłać zapytanie DELETE, którego celem jest usunięcie wpisu z bazy danych. Metoda w serwisie będzie wyglądała następująco:

Listing 10
 1. deleteBook(book: Book): Observable<any> {
 2. return this.http.delete(`${this.basePath}/book/${book.id}`);
 3. }

Wysyłanie dodatkowych parametrów w ścieżce zapytania

HttpClient umożliwia wysyłanie dodatkowych informacji w nagłówku. Ich wadą jest to, że są one jawne i mają ograniczone możliwości (nie można w ten sposób przesyłać całych obiektów). Czasami jednak mogą się przydać np. do pobierania tylko ograniczonej liczby rekordów, określenia warunków sortowanie itd. itp. Oto jak w prosty sposób można utworzyć taką metodą w serwisie:

Listing 11
 1. getBooks(limit: number = 0): Observable<Book> {
 2. let params: HttpParams = new HttpParams();
 3. if (limit) {
 4. params = params.set('limit', limit.toString());
 5. }
 6. return this.http.get<Book>(`${this.basePath}/book`, { params });
 7. }

Jak widać, gdy parametr limit będzie różny od 0 to dodane do adresu zostanie query z limitem elementów do pobrania. Metoda set zwraca instancję zmodyfikowanego obiektu HttpParams. Przykładowo ścieżka dostępu może wyglądać tak: localhost:3000/book?limit=50.

Gdyby parametrów było więcej ścieżka mogłaby wyglądać tak: localhost:3000/book?limit=50&offset=150.

Propozycje książek

Komentarze