PathFinder - znajdowanie najkrótszej ścieżki

Stronę tą wyświetlono już: 4094 razy

Projekt umożliwia stworzenie mapy składającej się z kwadratowych pól, gdzie każde pole może mieć przypisaną umowną wartość 1 oznaczającą przeszkodę, lub 0 gdy pole jest puste. W programie można narysować labirynt, a następnie go zapisać na dysku. Przeszukiwanie pól mapy odbywa się trzema metodami:

 • przeszukiwania wszystkich pól sąsiadujących
 • przeszukiwania pól sąsiadujących krawędzią
 • przeszukiwania pól sąsiadujących narożnikami

Po uruchomieniu programu pojawi się okno programu z mapą o domyślnych rozmiarach 64 na 64 pola jak na rysunku 1.

Program PathFinder do przeszukiwania pól kwadratowych w poszukiwaniu najkrótszej drogi łączącej dwa punkty
Rys. 1
Widok okna głównego programu PathFinder.

W programie można przełączyć tryb wyświetlania mapy w następujące dwa stany:

 • z maskowaniem (rysuje bitmapy przypisane dla przeszkody i ścieżki jak na rysunku 1)
 • bez maskowania (rysuje rzeczywistą wartość liczbową, jaką zawiera pole mapy jak na rysunku 2)
Program PathFinder do przeszukiwania pól kwadratowych w poszukiwaniu najkrótszej drogi łączącej dwa punkt
Rys. 2
Widok okkna głównego programu PathFinder z wyłączonym maskowaniem mapy.

Przełączenie trybu rysowania mapy jest dostępne z poziomu paska narzędziowego maska.

Pozostałe pozycje dostępne z poziomu paska narzędziowego są następujące:

 • wczytaj - wczytuje plik z zapisaną mapą
 • zapisz - zapisuje mapę do pliku
 • wszystkie - tryb przeszukiwania wszystkich pól sąsiadujących;
 • po prostej - tryb przeszukiwania pól sąsiadujących krawędzią
 • po przekątnej - tryb przeszukiwania pól sąsiadujących narożnikami
 • maska - zmiana trybu wyświetlania mapy
 • wyczyść - czyszczenie mapy
 • ścieżka - wyszukiwanie ścieżki w trybie "rzeczywistym" do miejsca położenia kursora myszy jako punktu docelowego
 • symulacja - wyszukiwanie ścieżki w trybie zwolnionym, umożliwiającym obejrzenie działania algorytmu, w trybie symulacji wymagane jest kliknięcie na mapie punktu docelowego lewym przyciskiem myszy.
 • rysowanie - w tym trybie możliwe jest rysowanie labiryntu poprzez naciśniecie lewego przycisku myszy przytrzymaniu go i upuszczeniu. Za pomocą prawego przyciska myszy możliwe jest wymazywanie elementów labiryntu.

Wideo prezentacja programu:

Propozycje książek

Załączniki:

Program pokazujacy metodę znajdowania najkrótszej ścieżki.

Komentarze