PathFinder - znajdowanie najkrótszej ścieżki

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5042 razy

Projekt umożliwia stworzenie mapy składającej się z kwadratowych pól, gdzie każde pole może mieć przypisaną umowną wartość 1 oznaczającą przeszkodę, lub 0 gdy pole jest puste. W programie można narysować labirynt, a następnie go zapisać na dysku. Przeszukiwanie pól mapy odbywa się trzema metodami:

Po uruchomieniu programu pojawi się okno programu z mapą o domyślnych rozmiarach 64 na 64 pola jak na rysunku 1.

Program PathFinder do przeszukiwania pól kwadratowych w poszukiwaniu najkrótszej drogi łączącej dwa punkty
Rys. 1
Widok okna głównego programu PathFinder.

W programie można przełączyć tryb wyświetlania mapy w następujące dwa stany:

Program PathFinder do przeszukiwania pól kwadratowych w poszukiwaniu najkrótszej drogi łączącej dwa punkt
Rys. 2
Widok okkna głównego programu PathFinder z wyłączonym maskowaniem mapy.

Przełączenie trybu rysowania mapy jest dostępne z poziomu paska narzędziowego maska.

Pozostałe pozycje dostępne z poziomu paska narzędziowego są następujące:

Wideo prezentacja programu:

Propozycje książek

Załączniki:

Program pokazujacy metodę znajdowania najkrótszej ścieżki.