Operatory w JavaScript

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5089 razy

Operatory arytmetyczne w JavaScript

Operatory porównania wartości w JavaScript

operator trójargumentowy, który zwraca w zależności od spełnienia warunku postawionego przed znakiem zapytania wartość znajdującą się przed średnikiem (gdy warunek jest spełniony) lub po średniku, gdy warunek nie jest spełniony.
var value = weight > 100 ? "więcej niż sto" : "mniej lub równo sto";

Operatory logiczne w JavaScript

operator XOR, zwracający true, gdy warunki po lewej i prawej stronie są przeciwstawne
if( (1==0) ^ (1==1)){alert("bingo");}

Operatory bitowe w JavaScript

Propozycje książek