Canvas - rysowanie podstawowych kształtów graficznych w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 7058 razy

Znacznik <canvas> w HTML-u stworzony został z myślą realizacji zadań rysowania po stronie użytkownika. Takie rozwiązanie daje możliwość tworzenia graficznych, rysowanych animacji. Warto więc jest się zapoznać z możliwościami rysowania po canvas-ie.

Pozyskiwanie kontekstu graficznego

Jak to zwykle bywa w programowaniu, aby coś narysować najpierw trzeba pozyskać kontekst urządzenia, który powiązany jest z canvas-em. Żeby jednak było możliwe uzyskanie takiego kontekstu najpierw trzeba utworzyć lub uzyskać dostęp do obiektu canvas znajdującego się na stronie. Oto przykład:

Listing 1
 1. var canvas = document.getElementById("myCanvas");
 2. var ctx = canvas.getContext("2d"); // pozyskiwanie kontekstu rysowania 2d

Sterowanie właściwościami rysowanego elementu graficznego

Każdy element graficzny (koło, elipsa, prostokąt czy wielokąt) mają pewne właściwości takie jak:

 • kolor wypełnienia;
 • kolor obramowania;
 • szerokość linii obramowania

Zmianę powyższych właściwości umożliwiają następujące pola klasy i metody kontekstu rysowania:

 • fillStyle - steruje kolorem wypełnienia kształtu. Przykłady:

  Listing 2
  1. ctx.fillStyle = "red"; // ustawienie koloru wypełnienia na czerwony
  2. ctx.fillStyle = "#ff0000"; // to samo co powyżej tylko w zapisie szesnastkowym
  3. ctx.fillStyle = "rgb(255, 0, 0)"; // to samo co powyżej tylko w zapisie dziesiętnym
  4. ctx.fillStyle = "rgba(255, 0, 0, 0.5)"; // to samo co powyżej, tylko że z ustawieniem połowicznej przezroczystości
 • strokeStyle - steruje kolorem obramowania kształtu

  Listing 3
  1. ctx.strokeStyle = "red"; // ustawienie koloru obramowania na czerwony
  2. ctx.strokeStyle = "#ff0000"; // to samo co powyżej tylko w zapisie szesnastkowym
  3. ctx.strokeStyle = "rgb(255, 0, 0)"; // to samo co powyżej tylko w zapisie dziesiętnym
  4. ctx.strokeStyle = "rgba(255, 0, 0, 0.5)"; // to samo co powyżej, tylko że z ustawieniem połowicznej przezroczystości
 • lineWidth - szerokość obramowania kształtu;

 • lineJoin - steruje sposobem zakończenia przejść linii łamanych. Dostępne są następujące wartości:
  • "round" - zakończenie zaokrąglone;

  • "bevel" - zakończenie ścięte;

  • "miter" - zakończenie ostre;
 • setLineDash - metoda ta przyjmuje jako argument tablicę określającą odstępy pomiędzy liniami kreskowania;

 • lineDashOffset - steruje przesunięciem stylu linii kreskowania.

Metody rysujące prostokąt

Istnieją dwie metody rysowania prostokąta: z wypełnieniem i z obramowaniem, oto przykład:

Listing 4
 1. ctx.lineWidth = 10;
 2. ctx.strokeStyle = "red";
 3. ctx.fillStyle = "green";
 4. ctx.fillRect(10, 10, 200, 100); // rysowanie wypełnionego prostokąta za pomocą parametrów: x, y, szerokość, wysokość
 5. ctx.strokeRect(10, 10, 200, 100); // rysowanie obramowania prostokąta za pomocą parametrów: x, y, szerokość, wysokość

Istnieje jeszcze jedna metoda clearRect, która (jak sama nazwa wskazuje) czyści obszar prostokątny.

Metody rysujące okręgi i łuki

Rysowanie łuków i okręgów wymaga użycia kilku metod, ale główną z nich, która powoduje, że rysowany będzie okrąg jest metoda arc lub arcTo. Oto przykład:

Listing 5
 1. ctx.beginPath(); // rozpoczęcie rysowania ścieżki
 2. var xc = 100; // współrzędna x środka okręgu
 3. var yc = 150; // współrzędna y środka okręgu
 4. var ray = 50; // promień okręgu
 5. var beginAngle = 0; // początek kąta łuku (ja rysuję okrąg więc 0)
 6. var endAngle = Math.PI * 2; // koniec kata łuku (ja rysuję okrąg więc 2 * pi [rad] - co odpowiada 360 stopniom)
 7. ctx.arc(xc, yc, ray, beginAngle, endAngle); // tworzenie ścieżki rysowania
 8. ctx.fill(); // wypełnienie ścieżki rysowania
 9. ctx.stroke(); // obrysowanie ścieżki rysowania

Rysowanie łuku za pomocą metody arcTo:

Listing 6
 1. var canvas = document.getElementById("arcTo");
 2. var ctx = canvas.getContext("2d");
 3. ctx.beginPath(); // rozpoczęcie rysowania ścieżki
 4. ctx.strokeStyle = "red";
 5. ctx.lineWidth = 5;
 6. var x1 = 120; // współrzędna x
 7. var y1 = 20; // współrzędna y
 8. var x2 = 120; // współrzędna x końca łuku
 9. var y2 = 40; // współrzędna y końca łuku
 10. var ray = 20; // promień okręgu
 11. ctx.moveTo(20, 20);
 12. ctx.lineTo(x1 - ray, y1);
 13. ctx.arcTo(x1, y1, x2, y2, ray); // tworzenie ścieżki rysowania
 14. ctx.lineTo(120, 80);
 15. ctx.fill(); // wypełnienie ścieżki rysowania
 16. ctx.stroke(); // obrysowanie ścieżki rysowania

Wynik działania powyższego skryptu:

Metody umożliwiające rysowanie wielokątów i linii łamanych

Znów konieczne będzie użycie metod związanych z ścieżkami, oto przykład rysowania wielokąta:

Listing 7
 1. ctx.beginPath();
 2. ctx.moveTo(10, 10);
 3. ctx.lineTo(110,10);
 4. ctx.lineTo(60, 60);
 5. ctx.closePath();
 6. ctx.fill();
 7. ctx.stroke();

Powyższy kod narysuje trójkąt.

Rysowanie krzywych Beziera

Krzywe Bezjera umożliwiają tworzenie kształtów składających się z krzywych. Istnieją dwa typy metod rysujących krzywe tego typu. Pierwszą z nich jest quadraticCurveTo, która rysuje krzywą Beziera z jednym punktem sterującym krzywizną.

Listing 8
 1. var canvas = document.getElementById("quadraticCurveTo");
 2. var ctx = canvas.getContext("2d");
 3. ctx.beginPath();
 4. ctx.moveTo(10, 10);
 5. ctx.quadraticCurveTo(60, 60, 110, 10);
 6. ctx.stroke();
 7. ctx.fillStyle = 'blue';
 8. ctx.fillStyle = 'red';
 9. ctx.fillRect(55, 55, 10, 10);

Wynik działania kodu z zaznaczonym na czerwono punktem sterującym krzywizną wyglądał będzie następująco:

Drugą metodą z dwoma oddzielnymi punktami sterującymi rysowaniem krzywizny jest bezierCurveTo. Oto przykład:

Propozycje książek

Komentarze