Pętla for each w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4181 razy

Pętla For Each w VBA wygląda następująco:

Dim table(10) As Double For i = 0 To 9 table(i) = i Next i Dim sum As Double sum = 0 For Each i In table sum = sum + i Next i

Generalnie (jak to zazwyczaj bywa) pętla ta umożliwia iterowanie po elementach, które są iterowalne, czyli tablicach lub kolekcjach.

Możliwe jest przerwania pętli w trakcie jej działania:

Dim table(10) As Double For i = 0 To 9 table(i) = i Next i Dim sum As Double sum = 0 For Each i In table If i = 5 Then Exit For End If sum = sum + i Next i
Propozycje książek