Pętla for each w VBA

Stronę tą wyświetlono już: 3048 razy

Pętla For Each w VBA wygląda następująco:

Listing 1
 1. Dim table(10) As Double
 2. For i = 0 To 9
 3. table(i) = i
 4. Next i
 5. Dim sum as Double
 6. sum = 0
 7. For Each i In table
 8. sum = sum + i
 9. Next i

Generalnie (jak to zazwyczaj bywa) pętla ta umożliwia iterowanie po elementach, które są iterowalne, czyli tablicach lub kolekcjach.

Możliwe jest przerwania pętli w trakcie jej działania:

Listing 2
 1. Dim table(10) As Double
 2. For i = 0 To 9
 3. table(i) = i
 4. Next i
 5. Dim sum as Double
 6. sum = 0
 7. For Each i In table
 8. If i = 5 Then
 9. Exit For
 10. End If
 11. sum = sum + i
 12. Next i
Propozycje książek

Komentarze