Deklaracja własnego typu danych za pomocą Type w VBA

Stronę tą wyświetlono już: 3322 razy

W VBA za pomocą słowa kluczowego Type można tworzyć własne bardziej złożone typy danych. W C++ odpowiednikiem jest słowo kluczowe struct. Oto przykład deklarowania tego typu danych:

Listing 1
 1. Type Person
 2. Name as String
 3. Surname as String
 4. Age as Integer
 5. Weight as Integer
 6. Growth as Integer
 7. End Type

Powyższy kod to jedynie deklaracja samego typu, utworzenie zmiennej i jej inicjalizacja może wyglądać następująco:

Listing 2
 1. Sub SetPerson(ByRef man as Person)
 2. man.Name = InputBox("Podaj imię")
 3. man.Surname = InputBox("Podaj nazwisko")
 4. man.Age = InputBox("Wiek")
 5. man.Weight = InputBox("Waga")
 6. man.Growth = InputBox("Wzrost")
 7. End Sub
 8. Sub GetPerson()
 9. Dim man as Person
 10. SetPerson man
 11. MsgBox man.Name & " " & man.Surname & " Wiek: " & man.Age & " Waga: " & man.Weight & " Wzrost: " & man.Growth
 12. End Sub

Uruchomienie makra GetPerson spowoduje utworzenie zmiennej typu Person a makro SetPerson inicjuje dane za pomocą okien dialogowych wywoływanych funkcją InputBox. Na końcu w makrze GetPerson dane te są wyświetlane w oknie dialogowym wywołanym makrem MsgBox.

Propozycje książek

Komentarze