Deklaracja własnego typu danych za pomocą Type w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4232 razy

W VBA za pomocą słowa kluczowego Type można tworzyć własne bardziej złożone typy danych. W C++ odpowiednikiem jest słowo kluczowe struct. Oto przykład deklarowania tego typu danych:

Type Person Name As String Surname As String Age As Integer Weight As Integer Growth As Integer End Type

Powyższy kod to jedynie deklaracja samego typu, utworzenie zmiennej i jej inicjalizacja może wyglądać następująco:

Sub SetPerson(ByRef man As Person) man.Name = InputBox("Podaj imię") man.Surname = InputBox("Podaj nazwisko") man.Age = InputBox("Wiek") man.Weight = InputBox("Waga") man.Growth = InputBox("Wzrost") End Sub Sub GetPerson() Dim man As Person SetPerson man MsgBox man.Name & " " & man.Surname & " Wiek: " & man.Age & " Waga: " & man.Weight & " Wzrost: " & man.Growth End Sub

Uruchomienie makra GetPerson spowoduje utworzenie zmiennej typu Person a makro SetPerson inicjuje dane za pomocą okien dialogowych wywoływanych funkcją InputBox. Na końcu w makrze GetPerson dane te są wyświetlane w oknie dialogowym wywołanym makrem MsgBox.