Blender - dodawanie podstawowych obiektów

Stronę tą wyświetlono już: 1649 razy

Blender udostępnia grupy obiektów, które mogą zostać wykorzystane do stworzenia bardziej złożonych obiektów poprzez ich modyfikację lub takich, które stanowią pomoc przy tworzeniu obiektów 3W. W celu wstawienia takiego obiektu należy wcisnąć kombinację Shift + A aby wyświetlić w ten jakże przebiegły sposób menu z listą dostępnych obiektów. Owa lista będzie się różnić w zależności od trybu, w jakim znajduje się użytkownik. W trybie obiektu (object mode) lista ta będzie wyglądała jak na poniższej ilustracji.

Blender 2.83 - lista dostępnych obiektów, które można utworzyć w projekcie
Rys. 1
Blender 2.83 - lista dostępnych obiektów, które można utworzyć w projekcie

Jest tutaj wiele różnych obiektów do wstawienia podzielonych na kategorie, w kategorii mesh można znaleźć obiekty, które utworzone są z siatki punktów. Do takich należą:

  • Plane - prostokąt;
  • Cube - sześcian;
  • Circle - koło;
  • UV Sphere - sfera;
  • Ico Sphere - sfera złożona z trójkątów;
  • Cylinder - walec;
  • Cone - stożek;
  • Torus - torus;
  • Grid - siatka płaska;
  • Monkey - standardowy Blenderowy obiekt 3W czyli twarz małpy;

Dostępne mogą być też i inne opcje, które z kolei zależne są od ustawień indywidualnych programu.

Warto też zwrócić uwagę na obiekty zgrupowane w sekcji Curve (krzywe), z poziomu którego można wstawiać obiekty krzywoliniowe.

Równie ważne są obiekty zgrupowane w sekcji Empty a to dlatego, że obiekty tego typu nie będą renderyzowane przez Blendera. Warto mieć to na uwadze w przypadku wstawiania jakiejś grafiki pomocniczej, która nie powinna być renderowana.

Komentarze