Blender - wyciąganie profilu pod kątem za pomocą narzędzia Shear z zachowaniem przekroju poprzecznego

Stronę tą wyświetlono już: 676 razy

Wyciąganie profili jest dość problematyczne gdy konieczne jest zachowanie kształtu poprzecznego. W Blenderrze można uzyskać taki efekt poprzez skorzystanie z narzędzia Shear. Wywołanie jego wymaga użycia wyszukiwarki poleceń Blender-a, która się powinna pojawić po wciśnięciu F3 co pokazuje poniższy rysunek.

Blender 2.83 - wyszukiwarka poleceń
Rys. 1
Blender 2.83 - wyszukiwarka poleceń

Warto też nadmienić, że to polecenie umożliwia tworzenie wyciągnięć pod kątem prostym. Postępowanie jest następujące:

  • narysuj profil, który będzie wyciągany;
  • wyciągnij go używając skrótu A w osi Z;
  • ustaw widok prostopadle do profilu;
  • wciśnij F3 i w wyszukiwarce wpisz shear;
  • wybierz odpowiednią oś X lub Y;
  • wpisz -1 lub 1 i zatwierdź;
  • wyciągnij E profil w osi X lub Y w zależności od potrzeb;
  • ponownie użyj polecenia shear do wyrównania profilu
Blender 2.83 - przykład zastosowania polecenia shear do wyciągnięć profilowych
Rys. 2
Blender 2.83 - przykład zastosowania polecenia shear do wyciągnięć profilowych

Komentarze