Blender - wyciąganie profilu pod kątem za pomocą narzędzia Shear z zachowaniem przekroju poprzecznego

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1284 razy

Wyciąganie profili jest dość problematyczne gdy konieczne jest zachowanie kształtu poprzecznego. W Blenderrze można uzyskać taki efekt poprzez skorzystanie z narzędzia Shear. Wywołanie jego wymaga użycia wyszukiwarki poleceń Blender-a, która się powinna pojawić po wciśnięciu F3 co pokazuje poniższy rysunek.

Blender 2.83 - wyszukiwarka poleceń
Rys. 1
Blender 2.83 - wyszukiwarka poleceń

Warto też nadmienić, że to polecenie umożliwia tworzenie wyciągnięć pod kątem prostym. Postępowanie jest następujące:

Blender 2.83 - przykład zastosowania polecenia shear do wyciągnięć profilowych
Rys. 2
Blender 2.83 - przykład zastosowania polecenia shear do wyciągnięć profilowych