Blender - technika rysowania pojedynczym punktem

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2942 razy

Rysowanie w Blenderze wymaga dość specyficznego podejścia. Nie ma tutaj możliwości rysowania jak w programach komercyjnych, gdyż nie ma tutaj narzędzia umożliwiającego rysowanie samych linii. Czy to jednak oznacza, że nie ma już nadziei? Otóż nie! Wystarczy bowiem trochę nieco sprytniejszego podejścia do tematu i wtedy możliwym staje się narysowanie na płaszczyźnie dowolnego kształtu. Oto przepis na osiągnięcie owego celu:

Blender 2.83 - przykład płaszczyzny narysowanej techniką wyciągania punktu
Rys. 1
Blender 2.83 - przykład płaszczyzny narysowanej techniką wyciągania punktu