Blender - technika rysowania pojedynczym punktem

Stronę tą wyświetlono już: 1106 razy

Rysowanie w Blenderze wymaga dość specyficznego podejścia. Nie ma tutaj możliwości rysowania jak w programach komercyjnych, gdyż nie ma tutaj narzędzia umożliwiającego rysowanie samych linii. Czy to jednak oznacza, że nie ma już nadziei? Otóż nie! Wystarczy bowiem trochę nieco sprytniejszego podejścia do tematu i wtedy możliwym staje się narysowanie na płaszczyźnie dowolnego kształtu. Oto przepis na osiągnięcie owego celu:

  • Shift + A - menu Mesh → Plane;
  • NumPad 7 - ustawić widok z góry;
  • zaznacz myszką dodany obiekt i wciśnij Tabulator aby przejść do trybu edycji;
  • zaznacz trzy z czterech punktów na jakie składa się prostokąt;
  • wciśnij X i z menu wybierz Vertices;
  • zaznacz pozostawiony punkt;
  • wciśnij E aby go wyciągnąć;
  • przemieść kursor myszki i kliknij w miejscu przeznaczenia;
  • gdy ukończysz szkicowanie możesz zamknąć szkic zaznaczając ostatnie dwa punkty (najpierw jeden, później drugi) i wciskając M z menu wybrać At first by połączyć punkty
Blender 2.83 - przykład płaszczyzny narysowanej techniką wyciągania punktu
Rys. 1
Blender 2.83 - przykład płaszczyzny narysowanej techniką wyciągania punktu

Komentarze