Blender - tworzenie obiektów spiralnych z wykorzystaniem modyfikatora screw

Stronę tą wyświetlono już: 710 razy

Zdarza się czasami, że konieczne jest stworzenie wyciągnięcia jakiejś płaszczyzny (najczęściej o przekroju kołowym) wzdłuż ścieżki spiralnej. Często takimi obiektami są np. sprężyny. Blender umożliwia narysowanie takiego typu obiektu z wykorzystaniem modyfikatora Screw.

Sposób postępowania jest następujący:

  • narysować profil, który ma zostać przekształcony na obiekt spiralny;
  • w oknie właściwości Properties w sekcji Modifier properties;
  • kliknąć na listę rozwijaną Add modifier i wybrać z niej modyfikator o nazwie Screw (śruba);
  • wybrać oś obrotu w polu Axis;
  • ustawić w polu Angle kąt np. na 3600°;
  • ustawić w polu Steps liczbę kroków np. na 500;
  • ustawić w polu Screw długość śruby np. na 50m;
Blender 2.83 efekt utworzenia obiektu spiralnego
Rys. 1
Blender 2.83 efekt utworzenia obiektu spiralnego

Komentarze