Blender - tworzenie obiektów spiralnych z wykorzystaniem modyfikatora screw

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1191 razy

Zdarza się czasami, że konieczne jest stworzenie wyciągnięcia jakiejś płaszczyzny (najczęściej o przekroju kołowym) wzdłuż ścieżki spiralnej. Często takimi obiektami są np. sprężyny. Blender umożliwia narysowanie takiego typu obiektu z wykorzystaniem modyfikatora Screw.

Sposób postępowania jest następujący:

Blender 2.83 efekt utworzenia obiektu spiralnego
Rys. 1
Blender 2.83 efekt utworzenia obiektu spiralnego