Blender - standardowe widoki sceny, które ułatwiają rysowanie

Stronę tą wyświetlono już: 729 razy

W Blenderze bardzo ważna jest możliwość przełączania widoków rysowania gdyż ułatwia to sterowanie położeniem punktów w jednej z trzech standardowych płaszczyznach. Z tego też względu warto zapoznać się z podstawowymi skrótami klawiaturowymi z tym związanymi, do których należą:

 • NumPad 7 - widok z góry (płaszczyzna XY od dodatniej strony osi Z);
 • NumPad 3 - widok z przodu (płaszczyzna YZ - od dodatniej strony osi X);
 • NumPad 1 - widok boku lewego (płaszczyzna XZ - od dodatniej strony osi Y);
 • Ctrl + NumPad 7 - widok z dołu (płaszczyzna XY od ujemnej strony osi Z;
 • Ctrl + NumPad 3 - widok z tyłu (płaszczyzna YZ - od ujemnej strony osi X);
 • Ctrl + NumPad 1 - widok boku prawego (płaszczyzna XZ - od ujemnej strony osi Y);
 • NumPad 4 - obraca widok w osi pionowej leżącej na płaszczyźnie bieżącego widoku obraca w prawo;
 • NumPad 6 - obraca widok w osi pionowej leżącej na płaszczyźnie bieżącego widoku obraca w lewo;
 • Shift + NumPad 4 - obraca widok w osi prostopadłej do płaszczyzny bieżącego widoku w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara;
 • Shift + NumPad 6 - obraca widok w osi prostopadłej do płaszczyzny bieżącego widoku w przeciwnym kierunku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;
 • Ctrl + NumPad 4 - przemieszcza widok w prawo;
 • Ctrl + NumPad 6 - przemieszcza widok w lewo;
 • NumPad 5 - włącza/wyłącza tryb perspektywy;

Istnieje również możliwość przełączania widoku za pomocą myszki poprzez kliknięcie na kontrolce nawigacji widoku, którą można zobaczyć na poniższym rysunku.

Blender 2.83 - kontrolka przełączania widoku
Rys. 1
Blender 2.83 - kontrolka przełączania widoku

Komentarze