Znacznik kodu programu code w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 2644 razy

Wstawianie znacznika kodu <code>

Znacznik ten nie umożliwia bezpośrednie wstawianie kodu HTML, jego celem jest jedynie wyróżnienie tekstu, w którym kod programu został zawarty. Tekst zawarty w tym znaczniku jest pisany czcionką o stałej szerokości znaków. Oto przykład, który pokazuje, że kod HTML osadzony wewnątrz znacznika <code> jest wykonywany:

Listing 1
  1. <p>W C++ można tworzyć stałe korzystając z dyrektywy preprocesora <code><span style="color:green">#define</span></code >, po którym następuje nazwa stałej pisana dużymi literami np. <code><span style="color:green">#define</span> MY_CONST 1</code >.</p>

Wynik działania powyższego kodu:

W C++ można tworzyć stałe korzystając z dyrektywy preprocesora #define, po którym następuje nazwa stałej pisana dużymi literami np. #define MY_CONST 1.

Przydatne style CSS dla znacznika <code>

Oto kilka częściej używanych styli CSS dla znacznika <code>:

Listing 2
  1. code{
  2. color: #ff0000;
  3. font-family: Courier; /* zmiana kroju czcionki */
  4. }
Propozycje książek

Komentarze