Znacznik kodu programu code w HTML-u

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3336 razy

Wstawianie znacznika kodu <code>

Znacznik ten nie umożliwia bezpośrednie wstawianie kodu HTML, jego celem jest jedynie wyróżnienie tekstu, w którym kod programu został zawarty. Tekst zawarty w tym znaczniku jest pisany czcionką o stałej szerokości znaków. Oto przykład, który pokazuje, że kod HTML osadzony wewnątrz znacznika <code> jest wykonywany:

<p>W C++ można tworzyć stałe korzystając z dyrektywy preprocesora <code><span style="color:green">#define</span></code >, po którym następuje nazwa stałej pisana dużymi literami np. <code><span style="color:green">#define</span> MY_CONST 1</code >.</p>

Wynik działania powyższego kodu:

W C++ można tworzyć stałe korzystając z dyrektywy preprocesora #define, po którym następuje nazwa stałej pisana dużymi literami np. #define MY_CONST 1.

Przydatne style CSS dla znacznika <code>

Oto kilka częściej używanych styli CSS dla znacznika <code>:

code{ color: #ff0000; font-family: Courier; /* zmiana kroju czcionki */ }
Propozycje książek