Menu pionowe z pojawiającą się listą w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 8715 razy

Menu pionowe można zbudować w podobny sposób co poziome opisane na stronie tutaj, ponieważ główny kod HTML-a nie ulega tutaj zmianie:

Listing 1
 1. <nav><ul><li><a href="Strona_domowa">Home</a></li><li><a href="Matematyka" >Matematyka</a>
 2. <ol>
 3. <li><a href="Matematyka Zagadnienia_ogolne" >Matematyka &rarr; Zagadnienia ogólne</a></li>
 4. <li><a href="Matematyka Funkcje" >Matematyka &rarr; Funkcje</a></li>
 5. <li><a href="Matematyka Rownania_liniowe" >Matematyka &rarr; Równania liniowe</a></li>
 6. <li><a href="Matematyka Kombinatoryka" >Matematyka &rarr; Kombinatoryka</a></li>
 7. <li><a href="Matematyka Prawdopodobienstwo" >Matematyka &rarr; Prawdopodobieństwo</a></li>
 8. <li><a href="Matematyka Pochodna_funkcji" >Matematyka &rarr; Pochodna funkcji</a></li>
 9. <li><a href="Matematyka Calki_nieoznaczone" >Matematyka &rarr; Całki nieoznaczone</a></li>
 10. <li><a href="Matematyka Calki_oznaczone" >Matematyka &rarr; Całki oznaczone</a></li>
 11. <li><a href="Matematyka Wektory" >Matematyka &rarr; Wektory</a></li>
 12. <li><a href="Matematyka Macierze" >Matematyka &rarr; Macierze</a></li>
 13. <li><a href="Matematyka Geometria" >Matematyka &rarr; Geometria</a></li>
 14. </ol>
 15. </li><li><a href="Fizyka" >Fizyka</a>
 16. <ol>
 17. <li><a href="Fizyka Kinematyka" >Fizyka &rarr; Kinematyka</a></li>
 18. <li><a href="Fizyka Dynamika" >Fizyka &rarr; Dynamika</a></li>
 19. </ol>
 20. </li><li><a href="Mechanika_techniczna" >Mechanika</a>
 21. <ol>
 22. <li><a href="Mechanika_techniczna Statyka" >Mechanika techniczna &rarr; Statyka</a></li>
 23. <li><a href="Mechanika_techniczna Wytrzymalosc_materialow" >Mechanika techniczna &rarr; Wytrzymałość materiałów</a></li>
 24. <li><a href="Mechanika_techniczna Dynamika" >Mechanika techniczna &rarr; Dynamika</a></li>
 25. </ol>
 26. </li><li><a href="Metrologia" >Metrologia</a>
 27. <ol>
 28. <li><a href="Metrologia Bledy_pomiarowe" >Metrologia &rarr; Błędy pomiarowe</a></li>
 29. <li><a href="Metrologia Metody_pomiaru" >Metrologia &rarr; Metody pomiaru</a></li>
 30. <li><a href="Metrologia Przyrzady_pomiarowe" >Metrologia &rarr; Przyrządy pomiarowe</a></li>
 31. </ol>
 32. </li><li><a href="Programowanie" >Programowanie</a>
 33. <ol>
 34. <li><a href="Programowanie Projekty_Cpp" >Programowanie &rarr; Projekty C++</a></li>
 35. <li><a href="Programowanie Podstawy_Cpp" >Programowanie &rarr; Podstawy C++</a></li>
 36. <li><a href="Programowanie Cpp_WinApi" >Programowanie &rarr; Cpp WinApi</a></li>
 37. <li><a href="Programowanie Projekty_Csharp" >Programowanie &rarr; Projekty C#</a></li>
 38. <li><a href="Programowanie Podstawy_Csharp" >Programowanie &rarr; Podstawy C#</a></li>
 39. <li><a href="Programowanie Csharp_Api" >Programowanie &rarr; C# Api</a></li>
 40. <li><a href="Programowanie Projekty_Python" >Programowanie &rarr; Projekty Python</a></li>
 41. <li><a href="Programowanie Podstawy_Pythona" >Programowanie &rarr; Podstawy Pythona</a></li>
 42. <li><a href="Programowanie Python_-_tkinter" >Programowanie &rarr; Python - tkinter</a></li>
 43. <li><a href="Programowanie Skrypty_PHP" >Programowanie &rarr; Skrypty PHP</a></li>
 44. <li><a href="Programowanie PHP_-_podstawy" >Programowanie &rarr; PHP - podstawy</a></li>
 45. <li><a href="Programowanie Podstawy_SQL-a" >Programowanie &rarr; Podstawy SQL-a</a></li>
 46. <li><a href="Programowanie Projekty_VB_i_VBA" >Programowanie &rarr; Projekty VB i VBA</a></li>
 47. <li><a href="Programowanie OpenOffice_BASIC" >Programowanie &rarr; OpenOffice BASIC</a></li>
 48. <li><a href="Programowanie Skrypty_BASH" >Programowanie &rarr; Skrypty BASH</a></li>
 49. <li><a href="Programowanie Podstawy_HTML-a" >Programowanie &rarr; Podstawy HTML-a</a></li>
 50. <li><a href="Programowanie Algorytmy_obliczeniowe" >Programowanie &rarr; Algorytmy obliczeniowe</a></li>
 51. </ol>
 52. </li><li><a href="Geometria_wykreslna" >Geometria</a>
 53. <ol>
 54. <li><a href="Geometria_wykreslna Podstawowe_konstrukcje" >Geometria wykreślna &rarr; Podstawowe konstrukcje</a></li>
 55. <li><a href="Geometria_wykreslna Rzuty_Monge'a" >Geometria wykreślna &rarr; Rzuty Monge'a</a></li>
 56. <li><a href="Geometria_wykreslna Aksonometria" >Geometria wykreślna &rarr; Aksonometria</a></li>
 57. <li><a href="Geometria_wykreslna Perspektywa" >Geometria wykreślna &rarr; Perspektywa</a></li>
 58. <li><a href="Geometria_wykreslna Rysunek_techniczny" >Geometria wykreślna &rarr; Rysunek techniczny</a></li>
 59. </ol>
 60. </li><li><a href="Dodatki_tabelaryczne" >Dodatki</a>
 61. <ol>
 62. <li><a href="Geometria_wykreslna Podstawowe_konstrukcje" >Geometria wykreślna &rarr; Podstawowe konstrukcje</a></li>
 63. <li><a href="Dodatki_tabelaryczne Dodatki_tabelaryczne Symbole_matematyczne" >Dodatki tabelaryczne &rarr; Symbole matematyczne</a></li>
 64. <li><a href="Dodatki_tabelaryczne Dodatki_tabelaryczne Stale_matematyczne_i_fizyczne" >Dodatki tabelaryczne &rarr; Stałe matematyczne i fizyczne</a></li>
 65. <li><a href="Dodatki_tabelaryczne Dodatki_tabelaryczne Podstawowe_i_uzupelniajace_jednostki_ukladu_SI" >Dodatki tabelaryczne &rarr; Podstawowe i uzupełniające jednostki układu SI</a></li>
 66. <li><a href="Dodatki_tabelaryczne Dodatki_tabelaryczne Przedrostki_ukladu_SI" >Dodatki tabelaryczne &rarr; Przedrostki układu SI</a></li>
 67. </ol>
 68. </li></ul></nav>

Jedynie kod CSS ulega tutaj pewnym modyfikacjom:

Listing 2
 1. /* style dla znacznika nav */
 2. nav{
 3. background: #a4cfda; /* kolor tła */
 4. padding: 0; /* odsunięcie na zero */
 5. margin: 0px; /* marginesy na zero */
 6. width: 180px; /* szerokość */
 7. }
 8. /* style dla znacznika ul znajdującego się w nav */
 9. nav ul{
 10. padding: 0px; /* odsunięcie 0 */
 11. margin: 0px; /* marginesy 0 */
 12. }
 13. /* style dla pierwszego potomka li znacznika ul znajdującego się wewnątrz znacznika nav */
 14. nav ul > li{
 15. list-style-type: none; /* wyłączenie wyświetlania znaczników wypunktowania */
 16. display: block; /* wyświetlanie jako element blokowy */
 17. padding: 0; /* odsunięcie na zero */
 18. }
 19. /* style dla linku gdy kursor myszy znajdzie się nad nim - znacznik linku musi być pierwszym potomkiem znacznika li będącym pierwszym potomkiem znacznika ul znajdującego się wewnątrz znacznika nav */
 20. nav ul > li > a:hover{
 21. background: #b4e3f0; /* kolor tła */
 22. }
 23. /* style dla znacznika linku będącego pierwszym potomkiem znacznika li będącym pierwszym potomkiem znacznika ul znajdującego się wewnątrz znacznika nav */
 24. nav ul > li > a{
 25. background: #afdde9; /* kolor tła */
 26. width: 150px; /* szerokość */
 27. text-align: left; /* wyrównanie */
 28. display: inline-block; /* wyświetlanie jako element liniowy blokowy */
 29. padding: 10px; /* odsunięcie z wszystkich stron na 10px */
 30. text-decoration: none; /* wyłączenie domyślnej dekoracji tekstu */
 31. font-weight: bold; /* pogrubienie tekstu */
 32. text-shadow: 1px 1px 2px #000000; /* cień tekstu: odsunięcie na x, odsunięcie na y, promień rozmycia, kolor */
 33. color: white; /* kolor czcionki */
 34. }
 35. /* style dla elementu ol będącego pierwszym potomkiem li będącego pierwszym potomkiem ul znajdującego się w nav */
 36. nav ul > li > ol{
 37. z-index: 1000; /* określa kolejność wyświetlania elementów (im wyższa liczba tym bardziej na wierzchu będzie dany element, a ponieważ menu powinno raczej na wierzchu się wyświetlać, więc dana została duża wartość by ten warunek został spełniony */
 38. list-style-type: none; /* wyłączenie wyświetlania numeracji */
 39. padding: 0; /* wyzerowanie odsunięcia */
 40. margin: 0; /* wyzerowanie marginesów */
 41. display: none; /* wyłączenie wyświetlania elementu */
 42. position:absolute; /* oderwanie elementu od reszty strony, by jego pojawienie nie wpływało na układ strony */
 43. text-align: left; /* wyrównanie tekstu do lewej */
 44. }
 45. /* styl dla elementu ol będącego potomkiem li będącego potomkiem ul znajdującego się w nav, gdzie styl jest stosowany gdy kursor myszy znajdzie się nad elementem li */
 46. nav ul > li:hover > ol{
 47. display: inline-block; /* wyświetl jako obiekt blokowy liniowy */
 48. background: #afdde9; /* kolor tła */
 49. }
 50. /* style dla li będącego pierwszym potomkiem ol będącego pierwszym potomkiem li, będącego pierwszym potomkiem ul znajdującego się w nav */
 51. nav ul > li > ol > li{
 52. border-bottom: 1px solid #77979f; /* ramka u dołu: szerokość, styl linii (ciągły), kolor */
 53. }
 54. /* style dla znacznika linku a będącego potomikem li będącego pierwszym potomkiem ol będącego pierwszym potomkiem li, będącego pierwszym potomkiem ul znajdującego się w menu */
 55. menu ul > li > ol > li a{
 56. padding: 10px; /* odsunięcie na 10px */
 57. text-decoration: none; /* wyłączenie dekoracji tekstu */
 58. color: #77979f; /* kolor tekstu */
 59. display: block; /* wyświetlaj jako element blokowy */
 60. }
 61. /* style dla li gdy kursor znajdzie się nad nim, który jest pierwszym potomkiem ol, będący pierwszym potomkiem li, będący pierwszym potomkiem ul znajdującym się w nav */
 62. nav ul > li > ol > li:hover{
 63. background: #b4e3f0; /* kolor tła */
 64. }

Rezultat końcowy działania powyższego kodu:

Propozycje książek

Komentarze