Znacznik danych wprowadzanych przez użytkownika w programie kbd używany w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 1475 razy

Wstawianie znacznika <kbd> na stronie:

Jeżeli opisywany jest w tekście jakiś program, czasami zachodzi konieczność zamieszczenia tekstu, który jest wprowadzany przez użytkownika z klawiatury. Do oznaczenia takich tekstów służy znacznik <kbd>, który domyślnie wyświetlany jest czcionką o stałej szerokości znaków. Oto przykład kodu, zawierającego ten znacznik:

Listing 1
  1. <p>Program zapyta się o nazwę użytkownika, więc należy wpisać <kbd>root</kbd> a następnie podać hasło, które wcześniej zostało ustawione.</p>

Wynik działania powyższego kodu:

Program zapyta się o nazwę użytkownika, więc należy wpisać root a następnie podać hasło, które wcześniej zostało ustawione.

Przydatne style CSS dla znacznika <kbd>

Oto najbardziej przydatne style dla tego znacznika:

Listing 2
  1. samp{
  2. color: #ff0000;
  3. font-style: normal|italic|oblique|initial|inherit;
  4. font-family: Courier; /* zmiana kroju czcionki */
  5. }
Propozycje książek

Komentarze