Znacznik danych wprowadzanych przez użytkownika w programie kbd używany w HTML-u

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1990 razy

Wstawianie znacznika <kbd> na stronie:

Jeżeli opisywany jest w tekście jakiś program, czasami zachodzi konieczność zamieszczenia tekstu, który jest wprowadzany przez użytkownika z klawiatury. Do oznaczenia takich tekstów służy znacznik <kbd>, który domyślnie wyświetlany jest czcionką o stałej szerokości znaków. Oto przykład kodu, zawierającego ten znacznik:

<p>Program zapyta się o nazwę użytkownika, więc należy wpisać <kbd>root</kbd> a następnie podać hasło, które wcześniej zostało ustawione.</p>

Wynik działania powyższego kodu:

Program zapyta się o nazwę użytkownika, więc należy wpisać root a następnie podać hasło, które wcześniej zostało ustawione.

Przydatne style CSS dla znacznika <kbd>

Oto najbardziej przydatne style dla tego znacznika:

samp{ color: #ff0000; font-style: normal|italic|oblique|initial|inherit; font-family: Courier; /* zmiana kroju czcionki */ }