Znaczniki bezpośredniego formatowania tekstu w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 2166 razy

W HTML-u istnieje grupa znaczników, która nie nadaje jakiegoś konkretnego sensu tekstowi w nim zawartemu, a jedynie nadaje mu jakiś styl. Właśnie ta grupa znaczników jest tematem tej strony.

Znacznik pogrubienia <b> tekstu

Przykład wstawiania znacznika tego typu:

Listing 1
  1. <p>Podana <b>wartość</b> musi być ...</p>

Wynik:

Podana wartość musi być ...

Znacznik pochylenia (kursywy) <i> tekstu

Przykład wstawiania znacznika tego typu:

Listing 2
  1. <p>Podana <i>wartość</i> musi być ...</p>

Wynik:

Podana wartość musi być ...

Znacznik przekreślenia <u> tekstu

Przykład wstawiania znacznika tego typu:

Listing 3
  1. <p>Podana <strike>wartość</strike> zmienna musi być ...</p>

Wynik:

Podana wartość zmienna musi być ...

Znacznik pochylenia (kursywy) <i> tekstu

Przykład wstawiania znacznika tego typu:

Listing 4
  1. <p>Podana <i>wartość</i> musi być ...</p>

Wynik:

Podana wartość musi być ...

Znacznik indeksu górnego <sup> tekstu

Przykład wstawiania znacznika tego typu:

Listing 5
  1. <p>Równanie kwadratowe ma postać f(x) = a x<sup>2</sup>+b x+c.</p>

Wynik:

Równanie kwadratowe ma postać f(x) = a x2+b x+c.

Znacznik indeksu dolnego <sub> tekstu

Przykład wstawiania znacznika tego typu:

Listing 6
  1. <p>Dla x<sub>1</sub> = 10 obliczyć ...</p>

Wynik:

Dla x1 = 10 obliczyć ...

Znacznik czcionki o stałej szerokości znaku <tt>

Przykład wstawiania znacznika tego typu:

Listing 7
  1. <p>Dla <tt>int</tt> ...</p>

Wynik:

Dla int ...

Znacznik powiększonego tekstu <big>

Przykład wstawiania znacznika tego typu:

Listing 8
  1. <p>Podana <big>wartość</big> musi być ...</p>

Wynik:

Podana wartość musi być ...

Znacznik powiększonego tekstu <small>

Przykład wstawiania znacznika tego typu:

Listing 9
  1. <p>Podana <small>wartość</small> musi być ...</p>

Wynik:

Podana wartość musi być ...

Znacznik <span>

Ten znacznik umożliwia ustawienie własnych stylów dla wybranego fragmentu tekstu:

Listing 10
  1. <p>Podana <span style="font-size:-1pt;color:red">wartość</span> musi być ...</p>

Wynik:

Podana wartość musi być ...

Propozycje książek

Komentarze