Wstawianie grafiki w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 57533 razy

Wstawianie grafiki za pomocą znacznika <img src/>

Znacznik ten zawsze jest stosowany z atrybutem src, którym jest adres do grafiki, która ma być wstawiona na stronie. Możliwe jest również ustawienie następujących atrybutów tego znacznika:

 • alt - tekst alternatywny, który zostanie wyświetlony jeżeli obraz będzie niedostępny. Zaleca się korzystanie z tego znacznika, jako opisu grafiki na stronie dla przeglądarek internetowych, które lubują się w ich czytaniu;
 • width - określa szerokość obrazka (nie zalecane jest jego używanie, lepiej jest wstawiać grafikę o żądanych wymiarach na stronie);
 • height - określa wysokość obrazka (nie zalecane jest jego używanie, lepiej jest wstawiać grafikę o żądanych wymiarach na stronie);

Przykład wstawienia grafiki na stronie:

Listing 1
 1. <img src="rysunki/Panorama.jpg" alt="panorama" style="display: block; margin: auto"/>

Wynik działania powyższego kodu:

panorama

W powyższym przykładzie obrazek został wyśrodkowany za pomocą dwóch stylów:

Listing 2
 1. display:block;margin: auto

Atrybutów width i height warto używać do responsywnego dostosowania szerokości obrazka do strony. Oto przykład z wykorzystaniem zamiast wcześniej wymienionych atrybutów, atrybutu style z odpowiednimi stylami CSS:

Listing 3
 1. <img src="rysunki/Panorama.jpg" alt="panorama" style="width: 100%;height: 345px"/>

Wynik działania powyższego kodu:

panorama

Przydatne style CSS

Zaokrąglenie narożników pliku graficznego

Listing 4
 1. img{
 2. display: block;
 3. margin: auto;
 4. width: 50%;
 5. height: 50%;
 6. border-radius: 10px; /* ten styl jest odpowiedzialny za zaokrąglenie promieniem 10px */
 7. }

Wynik działania powyższego zestawu styli:

panorama

Można też ustawić zaokrąglenie tak, że obrazek będzie wyglądał jak elipsa:

Listing 5
 1. img{
 2. display: block;
 3. margin: auto;
 4. width: 50%;
 5. height: 50%;
 6. border-radius: 50%; /* ten styl jest odpowiedzialny za zaokrąglenie promieniu responsywnym 50% */
 7. }

Wynik działania powyższego zestawu styli:

panorama

Dodanie ramki obrazka

Listing 6
 1. img{
 2. display: block;
 3. margin: auto;
 4. width: 50%;
 5. height: 50%;
 6. border: 1px solid #aaaaaa;
 7. padding: 5px;
 8. border-radius: 50%; /* ten styl jest odpowiedzialny za zaokrąglenie promieniu responsywnym 50% */
 9. }

Wynik działania powyższego zestawu styli:

panorama

Dodanie cienia ramki obrazka

Listing 7
 1. img{
 2. display: block;
 3. margin: auto;
 4. width: 50%;
 5. height: 50%;
 6. border: 1px solid #aaaaaa;
 7. padding: 5px;
 8. border-radius: 50%; /* ten styl jest odpowiedzialny za zaokrąglenie promieniu responsywnym 50% */
 9. box-shadow: 0 0 10px 10px rgba(200, 200, 200, 0.5); /* przesunięcie pionowe cienia [px]; przesunięcie poziome cienia [px]; promień rozmycia [px]; promień rozszerzenia cienia [px] rgba( czerwony, zielony, niebieski, przezroczystość) */
 10. }

Wynik działania powyższego zestawu styli:

panorama

Animacja przejścia z wykorzystaniem filtru graficznego

Poniższy kod sprawi, że grafika będzie wyświetlana jako czarno-biała, a po najechaniu kursorem myszy zacznie się jedno sekundowe przejście od czarno-białego do w pełni kolorowego obrazu:

Listing 8
 1. <style>
 2. img.gray
 3. {
 4. -webkit-filter: grayscale(100%); /* filtr grayscale dla Safari 6.0 - 9.0 */
 5. filter: grayscale(100%); /* filtr grayscale dla reszty przeglądarek */
 6. transition-property: filter; /* ustawienie, dla jakich elementów będzie wykonywana animacja przejścia */
 7. transition-duration: 1s; /* czas animacji */
 8. transition-timing-function: linear; /* sposób realizacji animacji - liniowy */
 9. }
 10. img.gray:hover /* zdarzenie najechania kursora myszy na znacznik img z atrybutem class = "gray" */
 11. {
 12. -webkit-filter: grayscale(0%); /* docelowa wartość animacji dla filtra gray (Safari 6.0 - 9.0) */
 13. filter: grayscale(0%); /* docelowa wartość animacji dla filtra gray */
 14. }
 15. </style>
 16. <img class="gray" src="rysunki/Panorama.jpg" alt="panorama" style="display:block;margin: auto; width: 50%;height: 50%; border: 1px solid #aaaaaa;border-radius: 50%;padding: 5px;box-shadow: 0 0 10px 10px rgba(200, 200, 200, 0.5);"/>

Efekt działania powyższego kodu:

panorama

Istnieją też inne filtry graficzne:

 • filtr rozmycia blur:

  Listing 9
  1. img
  2. {
  3. -webkit-filter: blur(10px); /* Safari 6.0 - 9.0 */
  4. filter: blur(10px);
  5. }

  Efekt:

  panorama
 • filtr rozjaśnienia brightness:

  Listing 10
  1. img
  2. {
  3. -webkit-filter: brightness(200%); /* Safari 6.0 - 9.0 */
  4. filter: brightness(200%);
  5. }

  Efekt:

  panorama
 • filtr kontrastu contrast:

  Listing 11
  1. img
  2. {
  3. -webkit-filter: contrast(200%); /* Safari 6.0 - 9.0 */
  4. filter: contrast(200%);
  5. }

  Efekt:

  panorama
 • filtr obrotu odcieni kolorów hue-rotate:

  Listing 12
  1. img
  2. {
  3. -webkit-filter: hue-rotate(180deg); /* Safari 6.0 - 9.0 */
  4. filter: hue-rotate(180deg);
  5. }

  Efekt:

  panorama
 • filtr odwrócenia kolorów invert:

  Listing 13
  1. img
  2. {
  3. -webkit-filter: invert(100%); /* Safari 6.0 - 9.0 */
  4. filter: invert(100%);
  5. }

  Efekt:

  panorama
 • filtr przezroczystości opacity:

  Listing 14
  1. img
  2. {
  3. -webkit-filter: opacity(50%); /* Safari 6.0 - 9.0 */
  4. filter: opacity(50%);
  5. }

  Efekt:

  panorama
 • filtr saturacji saturate:

  Listing 15
  1. img
  2. {
  3. -webkit-filter: saturate(50%); /* Safari 6.0 - 9.0 */
  4. filter: saturate(50%);
  5. }

  Efekt:

  panorama
 • filtr sepii sepia:

  Listing 16
  1. img
  2. {
  3. -webkit-filter: sepia(100%); /* Safari 6.0 - 9.0 */
  4. filter: sepia(100%);
  5. }

  Efekt:

  panorama
Propozycje książek

Komentarze