Kreślenie krzywych śrubowych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6139 razy

Krzywa śrubowa jest to krzywa powstała w wyniku nawinięcia na powierzchnię walca powierzchni o kształcie trójkąta prostokątnego. Wyznaczenie takiej krzywej można wykonać obierając dowolną średnicę okręgu, który należy podzielić na dwanaście równych części wyznaczając tym samym dwanaście punktów. Z każdego z dwunastu punktów należy wyprowadzić proste równoległe jak na rysunku 1 otrzymując tym samym pierwszą część siatki. Drugą część stanowić będą linie podziału, prostopadłe do już wcześniej otrzymanych linii wychodzących z punktów podziału okręgu. Odległość pomiędzy liniami poziomymi siatki powinna być stałą, a dwanaście ich odległości stanowić będzie skok p krzywej śrubowej. Odpowiednie przecięcia linii siatki dla kolejnych punktów wyznaczają punkty leżące na poszukiwanej krzywej śrubowej.

Konstrukcja kreślenie krzywej śrubowej
Rys. 1
Konstrukcja krzywej śrubowej.