Inkscape - optymalizacja rozmiaru pliku svg

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5602 razy

Wstęp

Grafiki wektorowe coraz częściej stosowane są jako elementy strony. Warto jest więc się zainteresować sposobem optymalizacji rozmiarów tychże plików by zmniejszyć drastycznie zużycie transferu na stronie internetowej.

Usuwanie zbędnych definicji gradientów i tekstur

Tworząc różne obiekty z wypełnieniami gradientowymi czy teksturowymi tworzone są (i często powielane) przez Inkscape-a definicje tychże gradientów. Można powtarzające się i niepotrzebne definicje usunąć klikając w menu Plik → Wyczyść definicje. Dzięki temu zabiegowi plik potrafi schudnąć w znaczącym stopniu.

Zapis w czystym formacie SVG

Warto końcowy plik zapisać w czystym formacie SVG co spowoduje kolejne zmniejszenie jego wagi na dysku twardym. W tym celu należy kliknąć w menu Plik → Zapisz jako lub wcisnąć kombinację klawiszy Shift + Ctrl + S co spowoduje pojawienie się okna dialogowego Zapisz jako umożliwiającego wybranie opcji Czysty format SVG (*.svg).

Użycie skryptu usuwającego nadmierne dane

Na stronie Programowanie → Projekty Python → Skrypt Pythona do czyszczenia plików SVG z nadmiernych danych opisany został pokrótce sposób wykorzystania skryptu mojego autorstwa, który usuwa nadmierne i zbędne informacje z pliku svg tworząc jego oczyszczoną kopię na dysku twardym.

Propozycje książek

Załączniki:

Skrypt Pythona czyszczący plik SVG z nadmiernych definicji