Pętla foreach w PHP

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3196 razy

Nareszcie coś, czego nie ma w C++, czyli pętla foreach w PHP, użyteczna do iterowania po elementach tablic:

<?php $table = Array(100, 10.5, "tekst 1"); echo("<pre style='text-align: center'>"); foreach($table as $value){ echo($value . "\n"); } echo("</pre>"); ?>

Wynik powyższego kodu jest następujący:

100
10.5
tekst 1

Aby iterować i zmieniać zawartość tablicy:

<?php $table = Array(100, 10.5, "tekst 1"); echo("<pre style='text-align: center'>"); foreach($table as &$value){ $value = 0 echo($value . "\n"); } echo("</pre>"); ?>

Powyższy kod ustawia wszystkie elementy na 0.

Iterowanie po kluczach i wartościach tablicy:

<?php $table = Array("id" => 100, "value" => 10.5, "description" => "tekst 1"); echo("<pre style='text-align: center'>"); foreach($table as $key => $value){ echo($key . " = " . $value . "\n"); } echo("</pre>"); ?>

Wynik działania powyższego kodu:

id = 100
value = 10.5
description = tekst 1
Propozycje książek