Pętla foreach w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 2249 razy

Nareszcie coś, czego nie ma w C++, czyli pętla foreach w PHP, użyteczna do iterowania po elementach tablic:

Listing 1
 1. <?php
 2. $table = Array(100, 10.5, "tekst 1");
 3. echo("<pre style='text-align: center'>");
 4. foreach($table as $value){
 5. echo($value . "\n");
 6. }
 7. echo("</pre>");
 8. ?>

Wynik powyższego kodu jest następujący:

100
10.5
tekst 1

Aby iterować i zmieniać zawartość tablicy:

Listing 2
 1. <?php
 2. $table = Array(100, 10.5, "tekst 1");
 3. echo("<pre style='text-align: center'>");
 4. foreach($table as &$value){
 5. $value = 0
 6. echo($value . "\n");
 7. }
 8. echo("</pre>");
 9. ?>

Powyższy kod ustawia wszystkie elementy na 0.

Iterowanie po kluczach i wartościach tablicy:

Listing 3
 1. <?php
 2. $table = Array("id" => 100, "value" => 10.5, "description" => "tekst 1");
 3. echo("<pre style='text-align: center'>");
 4. foreach($table as $key => $value){
 5. echo($key . " = " . $value . "\n");
 6. }
 7. echo("</pre>");
 8. ?>

Wynik działania powyższego kodu:

id = 100
value = 10.5
description = tekst 1
Propozycje książek

Komentarze