Sesje w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 3483 razy

Mechanizm sesji umożliwia przechowywanie ważnych danych, które będą dostępne na kolejnych podstronach tej samej domeny po stronie serwera. Aby zidentyfikować daną osobę korzystającą z strony tworzony jest identyfikator sesji, gdy ta nie została jeszcze zainicjalizowana. Do utworzenia sesji na samym początku kodu strony należy umieścić wywołanie funkcji session_start a następnie sprawdzić, czy superglobalna tablica $_SESSION została zainicjalizowana, jeżeli nie to należy wygenerować losowy identyfikator sesji za pomocą funkcji session_regenerate_id co zapobiegnie możliwości pominięcia mechanizmu logowania. Identyfikator sesji jest jedyną zmienną przechowywaną w pliku cookie po stronie użytkownika, a jego wykradnięcie może umożliwić podszycie się pod kogoś. Aby zapobiec temu warto zapamiętywać w sesji takie informacje jak: adres ip komputera oraz nazwa przeglądarki, z której użytkownik korzystał a następnie weryfikować te dane. Adres ip osoby odwiedzającej jest dostępny w tablicy $_SERVER['REMOTE_ADDR'].

Listing 1
 1. <?php
 2. session_start(); // rozpoczęcie sesji
 3. // Pseudo baza danych użytkowników
 4. $users = array( 1 => array('login' => 'user1', 'password' => password_hash('password1', PASSWORD_BCRYPT)),
 5. array('login' => 'user2', 'password' => password_hash('password2', PASSWORD_BCRYPT)),
 6. array('login' => 'user3', 'password' => password_hash('password3', PASSWORD_BCRYPT)));
 7. // funkcja sprawdzająca, czy dane logowania są poprawne
 8. function UserExist($login, $password){
 9. global $users;
 10. foreach($users as $id => $user){
 11. if($login == $user['login']){
 12. if(password_verify($password, $user['password'])){
 13. return $id;
 14. }else{
 15. echo("<p>Ty próbować, źle zalogować, hasło nie dobre, bardzo nie ładnie. Proszę je wpisać teraz poprawnie.</p>");
 16. return false;
 17. }
 18. }
 19. }
 20. return false;
 21. }
 22. if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])){ // sprawdzanie, czy dane do logowania zostały wysłane
 23. $id = UserExist($_POST['login'], $_POST['password']); // pozyskiwanie id użytkownika lub false gdy hasło i login są niepoprawne
 24. $_SESSION['id'] = $id ? $id : 0; // ustawianie id użytkownika
 25. $_POST = array();
 26. }else if(isset($_POST['logout'])){ // wylogowanie się
 27. $_SESSION = array(); // usuwanie danych
 28. if (isset($_COOKIE[session_name()])) {
 29. setcookie(session_name(), '', 0);
 30. }
 31. session_destroy();
 32. }
 33. if(!isset($_SESSION['initial'])){
 34. session_regenerate_id(true); // generowanie losowego id sesji
 35. $_SESSION['initial'] = true;
 36. $_SESSION['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // zapisywanie adresu ip
 37. $_SESSION['nr'] = 1; // licznik odwiedzin na 1
 38. $_SESSION['id'] = 0; // id użytkownika na 0
 39. }else{
 40. $_SESSION['nr'] += 1; // zwiększanie licznika odwiedzin
 41. }
 42. if(!$_SESSION['id']){ // jak id nie jest ustawione na wartość różną od 0 to trzeba wyświetlić formularz logowania
 43. echo("<form action='Sesje.php' method='POST'>");
 44. echo("<p>Login: <input type='text' name='login'/></p>");
 45. echo("<p>Password: <input type='password' name='password'/></p>");
 46. echo("<p><button type='submit'>Zaloguj</button></p>");
 47. echo("</form>");
 48. }else{ // w przeciwnym przypadku formularz wylogowania
 49. echo("<form action='Sesje.php' method='POST'>");
 50. echo("<input type='hidden' name='logout' value='logout' />");
 51. echo("<p><button type='submit'>Wyloguj</button></p>");
 52. echo("</form>");
 53. }
 54. if($_SESSION['ip'] != $_SERVER['REMOTE_ADDR']){ // jak ip sesji się nie zgadza to kończymy zabawę
 55. die('Niestety mój stary Jedi przyjacielu, nie podszyjesz się pod niego!');
 56. }
 57. if($_SESSION['id'] > 0){
 58. echo("<p>Witaj: " . $users[$_SESSION['id']]['login'] . "</p>");
 59. }
 60. echo("Stronę nawiedziłeś już: " . $_SESSION['nr'] . " razy");
 61. ?>
Propozycje książek

Komentarze