Writer - wstawianie wzorów matematycznych

Stronę tą wyświetlono już: 5709 razy

Często w opracowaniach wykorzystujących wzory matematyczne istnieje konieczność osadzania wzorów i równań matematycznych opisujących pewne zagadnienie. Pakiet LibreOffice zawiera program Math, który umożliwia tworzenie takich równań. Co ważniejsze jednak w programie Writer można wykorzystując program Math osadzić dane równanie matematyczne, wystarczy bowiem kliknąć w menu Wstaw → Obiekt → Formula... aby móc cieszyć się widokiem z poniższego rysunku będącym połączeniem programu Writer i Math.

Widok programu Writer pakietu LibreOffice w trybie wstawiania równań matematycznych
Rys. 1
Widok programu Writer pakietu LibreOffice w trybie wstawiania równań matematycznych

Wstawianie równań sprowadza się do umiejętności korzystania z programu Math, który został opisany dość szczegółowo na stronie Oprogramowanie → LibreOffice - Math. Z tego też powodu ograniczę się tylko do możliwości formatowania równań matematycznych osadzanych w tekście opracowania. Równania mogą być osadzane wewnątrz jakiegoś tekstu lub jako oddzielna formuła z numeracją. Z tego też względu na potrzeby formatowania utworzyłem sobie własny styl formatowania, który nazwałem Równania. Skorzystałem również z formatowania tabulatorów do wyśrodkowania części zawierającej równanie oraz wyrównania do prawej strony dokumentu części zawierającej numerację (jak korzystać z formatowania tabulatorów napisałem na stronie [link attributes="href:797"]).

Do automatycznego numerowania utworzyłem nowy rodzaj pola numeracyjnego poprzez wciśnięcie kombinacji Ctrl + F12 co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Pola i skonfigurowaniu go według widoku z poniższego rysunku.

Widok zakładki Zmienne okna Pola programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 2
Widok zakładki Zmienne okna Pola programu Writer pakietu LibreOffice:
  1. lista wyboru typu pola;
  2. lista wyboru nazwanego pola;
  3. typ numeracji dla trybu 1 ustawionego na Sekwencja;
  4. określenie własnej nazwy pola;
  5. wartość pola;
  6. uwzględnianie przy numeracji poziomów rozdziałów;
  7. separator poziomu rozdziałów
  8. wstawia pole i zamyka okno;
  9. zamyka okno;
  10. pomoc

Komentarze