Writer - wstawianie odnośników, zakładek i odsyłaczy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4001 razy

Wstawianie odnośników

Tak samo jak w HTML-u tak i w dokumentach programu Writer można umieszczać odnośniki (linki) do stron internetowych. Wystarczy bowiem kliknąć w menu Wstaw → Odnośnik... lub wcisnąć Ctrl + K lub (do wyboru do koloru) wcisnąć przycisk LibreOffice Writer przycisk Wstaw odnośnik na pasku narzędziowym Standardowy aby po chwili ujrzeć okno dialogowe Link z poniższego rysunku.

Widok okna Link w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Widok okna Link w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. lista wyboru typu linku. Dostępne opcje:
  • strona internetowa lub ftp;
  • adres e-mail;
  • odnośnik do istniejącego dokumentu;
  • odnośnik do tworzonego nowego dokumentu
 2. Sieć Web;
 3. FTP;
 4. adres URL;
 5. lista sposobu wyświetlania strony w przeglądarce;
 6. wyświetlanie odnośnika jako tekst lub przycisk;
 7. przypisanie makra;
 8. tekst odnośnika;
 9. nazwa;
 10. pomoc;
 11. zamyka okno i wstawia w dokumencie odnośnik;
 12. zastosowuje zmiany bez zamykania okna;
 13. zamyka okno bez zastosowania zmian;
 14. resetuje ustawienia

Po wstawieniu w dokumencie odnośnika można poprzez jego kliknięcie lewym przyciskiem myszy z wciśniętym przyciskiem Ctrl przejść do strony internetowej lub dokumentu znajdującego się na komputerze.

Wstawianie zakładek

Zakładki umożliwiają wstawienie w dokumencie specjalnego oznaczenia, do którego można później odwoływać się za pomocą odsyłaczy. W celu utworzenia zakładki w dokumencie lub wyświetlenia dostępnych zakładek należy w menu wcisnąć pozycję Wstaw → Zakładka lub wcisnąć przycisk LibreOffice Writer przycisk Wstaw zakładkę paska narzędziowego Standardowy na pasku narzędziowym Standardowy.

Okno dialogowe Zakładka programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 2
Okno dialogowe Zakładka programu Writer pakietu LibreOffice:
 1. nazwa tworzonej zakładki;
 2. przycisk tworzący zakładkę;
 3. lista utworzonych zakładek;
 4. pomoc;
 5. zmień nazwę zaznaczonej zakładki;
 6. usuń zaznaczoną zakładkę;
 7. idź do miejsca wstawienia zaznaczonej zakładki;
 8. zamknij okno

Wstawianie odsyłaczy

Odsyłacz to specjalne łącze, które po kliknięciu lewym przyciskiem myszy z wciśniętym przyciskiem Ctrl przenosi użytkownika do wskazanego miejsca. Każdy odsyłacz może odwoływać się do:

Wstawienie odsyłacza wymaga kliknięcia w menu Wstaw → Odsyłacz co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Pole na zakładce Odsyłacze. Wygląd i opis tego okna można zobaczyć na poniższym rysunku.

Widok zakładki Odsyłacze okna Pole w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 3
Widok zakładki Odsyłacze okna Pole w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. lista wyboru typu odnośnika;
 2. lista wyboru miejsca odwołania;
 3. filtrowanie możliwych do wyboru elementu, do którego odsyłacz się odwołuje;
 4. nazwa odsyłacza;
 5. wartość odsyłacza;
 6. wstawia odsyłacz i zamyka okno;
 7. zamyka okno bez wstawiania odsyłacza;
 8. pomoc