Qt - rysowanie sformatowanego tekstu za pomocą obiektu klasy QTextDocument

Stronę tą wyświetlono już: 1521 razy

Klasa QTextDocument umożliwia zaawansowanie formatowanie tekstu z wykorzystaniem znaczników HTML co sprawia, że cała wiedza nabyta podczas nauki HTML-a i CSS-a może być wykorzystana do formatowania rysowanego tekstu. Niestety nie wszystko jest tak dobrze obsłużone jak w przeglądarkach internetowych co objawia się brakiem reakcji na niektóre style formatowania HTML. Oto prosty przykład wykorzystania klasy QTextDocument:

Listing 1
 1. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 2. QMainWindow(parent),
 3. ui(new Ui::MainWindow)
 4. {
 5. ui->setupUi(this);
 6. // tworzę style globalne
 7. QString style = "p{ font-size: 12px; text-align: justify; }"
 8. ".equation { text-align: center; font-size: 16px; background-color: white; }"
 9. ".equation > span { font-size: 16px; }"
 10. ".equation > sup {font-size: 16px; }";
 11. // dodaję style globalne
 12. textDocument.setDefaultStyleSheet(style);
 13. // wstawiam sformatowany tekst HTML
 14. textDocument.setHtml("<p>And Einsain say:</p>"
 15. "<p class='equation'>"
 16. "<span style='color: red'>E</span>"
 17. "=m·"
 18. "<span style='color: orange'>c</span>"
 19. "<sup>2</sup>"
 20. "</p>"
 21. "<p>And after that Sun sometime rises on Earth twice</p>");
 22. }
 23. MainWindow::~MainWindow()
 24. {
 25. delete ui;
 26. }
 27. void MainWindow::paintEvent(QPaintEvent *event){
 28. QWidget::paintEvent(event);
 29. QPainter painter;
 30. painter.begin(this);
 31. // ustawiam rozmiar strony dokumentu dostosowując go do wymiarów okna
 32. textDocument.setPageSize(this->size());
 33. // rysuję zawartość dokumentu
 34. textDocument.drawContents(&painter);
 35. painter.end();
 36. }

Wynik działania powyższego kodu można zobaczyć na poniższym rysunku.

Qt Creator - przykład wykorzystania klasy QTextDocument do formatowania tekstu
Rys. 1
Qt Creator - przykład wykorzystania klasy QTextDocument do formatowania tekstu

Jak widać obsługiwane są również i encje używane w HTML-u co można wykorzystać do wstawiania znanych znaków specjalnych.

Można w obiekcie klasy QTextDocument osadzić grafikę, wystarczy nieco zmodyfikować wcześniejszy kod:

Listing 2
 1. // tworzę style globalne
 2. QString style = "p{ font-size: 12px; text-align: justify; }"
 3. ".equation { text-align: center; font-size: 16px; background-color: white; }"
 4. ".equation > span { font-size: 16px; }"
 5. ".equation > sup {font-size: 16px; }"
 6. "img { max-width: 100%; }"
 7. "p.image { text-align: center; }";
 8. // dodaję style globalne
 9. textDocument.setDefaultStyleSheet(style);
 10. QString imageUrl = "img://fog.jpg"; // ścieżka do pliku
 11. image.load(":/images/fog.jpg"); // wczytuję plik z zasobów
 12. image = image.scaledToWidth(200); // skaluję plik
 13. // dodaję plik do zasobów textDocument
 14. textDocument.addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl(imageUrl), image);
 15. // wstawiam sformatowany tekst HTML
 16. textDocument.setHtml("<p>And Einsain say:</p>"
 17. "<p class='equation'>"
 18. "<span style='color: red'>E</span>"
 19. "=m·"
 20. "<span style='color: orange'>c</span>"
 21. "<sup>2</sup>"
 22. "</p>"
 23. "<p>And after that Sun sometime rises on Earth twice</p>"
 24. "<p class='image'><img src='img://fog.jpg' style='width: 250px'/></p>"
 25. );

Wynik działania powyższego kodu objawia się w sposób pokazany poniżej.

Qt Creator - wynik osadzenia grafiki w obiekcie klasy QTextDocument
Rys. 2
Wynik osadzenia grafiki w obiekcie klasy QTextDocument
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qtextdocument.html - opis klasy QTextDocument dostępny na stronie Qt
 2. doc.qt.io/qt-4.8/qpainter.html - opis klasy QPainter dostępny na stronie Qt
Propozycje książek

Komentarze