Strumienie we/wy cin i cout

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 84636 razy

Strumień cin umożliwia wczytywanie danych wpisywanych z klawiatury, natomiast strumień cout wypisywanie danych na ekranie komputera. Żeby możliwe było korzystanie z tych strumieni należy załączyć plik nagłówkowy iostream. Poniżej zamieszczam przykładowy kod programu wczytującego dane podane przez użytkownika i wypisującego je w oknie programu.

#include <iostream> // biblioteka związana z strumieniami cin i count using namespace std; // ustawiam wykorzystanie przestrzeni nazwy std, żeby nie trzeba było pisać ciągle np. std::cout, std::cin, std::endl int main(){ // Funkcja wywoływana przez system cout<<"Witam w pierwszym programie!\n\n"; // Tak się wyświetla tekst, umieszczając go pomiędzy cudzysłowami. wyrażenie \n wewnątrz tekstu wstawia znak nowej linii cout<<"Podaj swoje imie: "; char imie[255]; // deklaracja zmiennej tablicowej typu char przeznaczonej do przechowywania ciągu znaków nie większego niż 254 elementów (ostatni znak musi być równy 0) cin>>imie; // tak się wczytuje dane wpisane za pomocą klawiatury do zmiennej char nazwisko[255]; cout<<"Podaj swoje nazwisko: "; cin>>nazwisko; short int wiek; cout<<"Podaj swój wiek: "; cin>>wiek; cout<<"Podaj swój wzrost w [m]:"; float f; cin>>f; cout<<endl<<endl<<"Oto twoje dane:\n\n"; // tutaj endl wstawia znak nowej linii na ekranie cout.precision(2); // ustawianie liczby miejsc po przecinku wypisywanych dla liczb zmiennoprzecinkowych (w tym przypadku do 2 miejsc po przecinku) cout<<"Imie: "<<imie<<";\nNazwisko: "<<nazwisko<<";\nWiek: "<<wiek<<";\nWzrost w [m]: "<<f<<endl<<endl; // tak wyświetla się na ekranie dane zawarte w zmiennych cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program..."; cin.get(); // tutaj oczekuję na wciśnięcie entera return 0; }

Zasadniczo wszystko co trzeba zostało już wyjaśnione w kodzie powyżej. Dodam jeszcze tylko małą informację, jak wczytać całą linię tekstu, oto przykładowy kod:

char text[255]; // deklaracja tablicy 255 znaków cout<<"Podaj imię i nazwisko oddzielone spacją:"; cin.getline(text, sizeof(text)); // a tutaj wczytywanie danych cout<<text;

Istnieje również inna możliwość wczytywania danych przy wykorzystaniu klasy string, o której więcej informacji można znaleźć na stronie Programowanie → Podstawy C++ → Klasa string. Użycie poniższego kodu wymaga załączenia pliku nagłówkowego string:

std::string text; // tworzenie obiektu klasy string std::getline(cin, text); // wczytywanie za pomocą funkcji cout<<text; // wyświetlania
Propozycje książek