Strumienie we/wy cin i cout

Stronę tą wyświetlono już: 55636 razy

Strumień cin umożliwia wczytywanie danych wpisywanych z klawiatury, natomiast strumień cout wypisywanie danych na ekranie komputera. Żeby możliwe było korzystanie z tych strumieni należy załączyć plik nagłówkowy iostream. Poniżej zamieszczam przykładowy kod programu wczytującego dane podane przez użytkownika i wypisującego je w oknie programu.

Listing 1
 1. #include <iostream> // biblioteka związana z strumieniami cin i count
 2. using namespace std; // ustawiam wykorzystanie przestrzeni nazwy std, żeby nie trzeba było pisać ciągle np. std::cout, std::cin, std::endl
 3. int main(){ // Funkcja wywoływana przez system
 4. cout<<"Witam w pierwszym programie!\n\n"; // Tak się wyświetla tekst, umieszczając go pomiędzy cudzysłowami. wyrażenie \n wewnątrz tekstu wstawia znak nowej linii
 5. cout<<"Podaj swoje imie: ";
 6. char imie[255]; // deklaracja zmiennej tablicowej typu char przeznaczonej do przechowywania ciągu znaków nie większego niż 254 elementów (ostatni znak musi być równy 0)
 7. cin>>imie; // tak się wczytuje dane wpisane za pomocą klawiatury do zmiennej
 8. char nazwisko[255];
 9. cout<<"Podaj swoje nazwisko: ";
 10. cin>>nazwisko;
 11. short int wiek;
 12. cout<<"Podaj swój wiek: ";
 13. cin>>wiek;
 14. cout<<"Podaj swój wzrost w [m]:";
 15. float f;
 16. cin>>f;
 17. cout<<endl<<endl<<"Oto twoje dane:\n\n"; // tutaj endl wstawia znak nowej linii na ekranie
 18. cout.precision(2); // ustawianie liczby miejsc po przecinku wypisywanych dla liczb zmiennoprzecinkowych (w tym przypadku do 2 miejsc po przecinku)
 19. cout<<"Imie: "<<imie<<";\nNazwisko: "<<nazwisko<<";\nWiek: "<<wiek<<";\nWzrost w [m]: "<<f<<endl<<endl; // tak wyświetla się na ekranie dane zawarte w zmiennych
 20. cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program...";
 21. cin.get(); // tutaj oczekuję na wciśnięcie entera
 22. return 0;
 23. }

Zasadniczo wszystko co trzeba zostało już wyjaśnione w kodzie powyżej. Dodam jeszcze tylko małą informację, jak wczytać całą linię tekstu, oto przykładowy kod:

Listing 2
 1. char text[255]; // deklaracja tablicy 255 znaków
 2. cout<<"Podaj imię i nazwisko oddzielone spacją:";
 3. cin.getline(text, sizeof(text)); // a tutaj wczytywanie danych
 4. cout<<text;

Istnieje również inna możliwość wczytywania danych przy wykorzystaniu klasy string, o której więcej informacji można znaleźć na stronie Programowanie → Podstawy C++ → Klasa string. Użycie poniższego kodu wymaga załączenia pliku nagłówkowego string:

Listing 3
 1. std::string text; // tworzenie obiektu klasy string
 2. std::getline(cin, text); // wczytywanie za pomocą funkcji
 3. cout<<text; // wyświetlania
Propozycje książek

Komentarze