Modyfikatory dostępu do wartości const i static

Stronę tą wyświetlono już: 2284 razy

Modyfikator dostępu do wartości const

Modyfikator dostępu do wartości const umożliwia utworzenie stałej danego typu, przy czym stała oznacza, że nie można wykonywać zmian wartości tak zadeklarowanej wartości. Dla przykładu oto kod tworzący stałą typu double:

Listing 1
 1. const double pi = 3.14;

Każda próba zmiany wartości pi wewnątrz kodu programu spowoduje błąd kompilacji.

Modyfikator dostępu do wartości static

Ten modyfikator sprawia, że wartość danej zmiennej wewnątrz ciała funkcji jest zapamiętywana, prostym przykładem niech będzie następująca funkcja:

Listing 2
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. void Write(bool first){
 4. static char name[100];
 5. if(first){ // gdy wczytywanie danych
 6. cout<<"Podaj nazwisko: ";
 7. cin>>name; // wczytaj nazwisko
 8. }else{ // w przeciwnym przypadku
 9. cout<<endl<<"Wczytano nazwisko: "<<name; // wypisz nazwisko ostatnio wprowadzone
 10. }
 11. }
 12. int main(){
 13. Write(true); // wczytywanie
 14. Write(false); // wypisywanie
 15. cout<<endl<<endl;
 16. cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program...";
 17. cin.get();
 18. return 0;
 19. }
Propozycje książek

Komentarze