ZwCad - widok wstążkowy i klasyczny

Stronę tą wyświetlono już: 1254 razy

Wstążkowy czy klasyczny? Co wybrać? I jak przełączyć? Co do dylematu wyboru widoku mogę jedynie podzielić się swoją własną opinią na ten temat albowiem opinia jest jak dupa, każdy ma swoją. Tak więc moim zdaniem klasyczny jest mało praktyczny, zabiera zbyt dużo miejsca nawet jeżeli masz ten monitor full hd. Dodatkowo mało opcji mieści się na takiej jednej zakładce widoku wstążkowego (jak na mój gust) no i są mniejsze możliwości wyboru co tam powinno się wyświetlać. Owszem można co prawda grzebać w ustawieniach ale to już nieco więcej zachodu kosztuje. Reasumując, jak dla mnie to klasyczny widok jest bardziej praktyczny ale jak kto tam woli.

Przełączanie widoków

Przełączanie typu widoku znajduje się w lewym dolnym narożniku, gdzie po kliknięciu przycisku z ikonką zębatki można zobaczyć menu z poniższego screena.

ZwCad menu wyboru widoku klasycznego i wstążkowego
Rys. 1
ZwCad menu wyboru widoku klasycznego i wstążkowego

Widok wstążkowy

Na widoku wstążkowym dostępne opcje są pogrupowane w zakładkach jak na poniższym rysunku, gdzie w kolejnych zakładkach dostępne są opcje:

 • Rysuj - sekcje

  • rysowania (linii, okręgów, łuków, splineów)
  • modyfikacji (przemieszczania, kopiowania, rozciągania, zaokrąglania);
  • wstawiania tekstu i odnośników tekstowych, wymiarów;
  • tworzenia, modyfikowania i wstawiania bloków;
  • podstawowych właściwości obiektów;
  • opcje schowka
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Rysuj
  Rys. 2
  ZwCadRysuj
 • Bryła - narzędzia związane z rysowaniem i renderowaniem obiektów 3W:

  • Bryły podstawowe - rysowanie prostopadłościanów, walców, kul, klinów, stożków, torusów i helisy (czyli krzywej śrubowej);
  • Bryła - tworzenie bryły poprzez wyciąganie, przekręcanie, przeciąganie lub wyciągnięcie powierzchni płaskiej;
  • Operacje logiczne - wykonywanie sumy, różnicy i iloczynu dwóch brył;
  • Renderuj - opcje renderyzacji;
  • Edycja brył - możliwość utworzenia bryły cienkościennej, odciśnięcia, rozdzielenia, przecinania
  • Operacje 3D - obrót, szyk, lustro (syćko 3W);
  • Powirzchnie - tworzenie obszarów 2D i powierzchni 3D;
  • Siatka - tworzenie siatki kostki, powierzchni 3D, powierzchni przekręconych;
  • Obserwacja - czyli orbita, umożliwiająca obracanie widoku
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Bryła
  Rys. 3
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Bryła
 • Opis - sekcje wstawiania:

  • Testu;
  • Wymiarów;
  • Linii odniesienia;
  • Tabeli;
  • Pól (zawierających np nazwę autora pobraną z właściwości dokumentu);
  • Skale opisowe;
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Opis
  Rys. 4
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Opis
 • Wstaw - wstawia:

  • Odniesienia;
  • Obrazki;
  • Bloki;
  • Atrybuty;
  • Importuj;
  • Dane
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Wstaw
  Rys. 5
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Wstaw
 • Widoki - sekcje związane z zakładką:

  • Nawigacja - opcje regeneracji, obracania(orbita), powiększania i przemieszczania widoku ;
  • Widoki - lista wyboru nazwanych widoków;
  • Współrzędne - sterowanie Lokalnym Układem Współrzędnych (LUW);
  • Style wizualizacji;
  • Rzutnie - pozwala na podzielenie okna programu w zakładce modelu;
  • Okno
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Widok
  Rys. 6
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Widok
 • Narzędzia takie jak:

  • Grupowanie obiektów;
  • Pomiary odległości, obszaru, parametrów fizycznych a także opcje szybkiego wyboru obiektów;
  • Gesty myszki;
  • wstawianie wiadomości tekstowej i zarządzanie nią;
  • Google Earth;
  • Palety - wyświetla palety np. właściwości;
  • Zarządzanie stylami - ustawienia styków tekstu, tabel, wymiarowania;
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Narzędzia
  Rys. 7
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Narzędzia
 • Zarządzenia - dostępne sekcje to:

  • Dostosowanie - opcje dostosowania interfejsu (przełączanie widoku klasycznego i wstążkowego, zmiana pozycji w menu czy na paskach narzędziowych oraz tworzenie własnych pozycji menu czy pasków narzędziowych;
  • Aplikacje - uruchamianie, edycja i zarządzanie własnymi skryptami LISP lub VBA;
  • Standardowa CAD;
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Zarządzanie
  Rys. 8
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Zarządzanie
 • Eksport - sekcje eksportu i druku:

  • Drukuj - opcja drukowania, publikowania (eksportu do PDF-a, podglądu wydruku, ustawienia menadżera wydruku i wiele więcej;
  • Eksport - możliwość eksportu do pliku: wmf; sat; blok dwg; bmp; jpg; png; tiff; dwf; dwfx; dng i stl;
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Eksport
  Rys. 9
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Eksport
 • Narzędzia dodatkowe:

  • Bloków;
  • Tekstu;
  • Wymiarów;
  • Zmień;
  • Narzędzia;
  • Inny - generowanie kodu kreskowego i kodu QR
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Narzędzia dodatkowe
  Rys. 10
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Narzędzia dodatkowe
 • Online:

  • Aktualizacje online;
  • Licencja
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Online
  Rys. 11
  ZwCad - widok wstążkowy zakładki Online

Na samym końcu zakładek wstążkowego szaleństwa znajdują się przycisk umożliwiający zwinięcie i rozwinięcie paska wstążki.

Można jeszcze zadać sobie trud pytania: a gdzie teraz podziało się menu? Cóż, za menu robi duży przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu aplikacji.

ZwCad - menu rozwijane w trybie wstążkowym
Rys. 12
ZwCad - menu rozwijane w trybie wstążkowym

Widok klasyczny

Klasyczny widok umożliwia osadzanie pasków narzędzi, które domyślnie nie są dostępne. Główne natomiast paski narzędziowe, które są widoczne po zainstalowaniu programu i przełączeniu do widoku klasycznego to:

 • Rysuj zawierający wszystkie opcje zakładki Rysuj interfejsu wstążkowego dotyczące rysowania

  ZwCad - pasek narzędziowy Rysuj
  Rys. 13
  ZwCad - pasek narzędziowy Rysuj
 • Modyfikacje zawierający wszystkie opcje zakładki Rysuj interfejsu wstążkowego dotyczące modyfikacji obiektów

  ZwCad - pasek narzędziowy Modyfikacje
  Rys. 14
  ZwCad - pasek narzędziowy Modyfikacje
 • Standardowy zawierający opcje związane z zapisem, otwieraniem, tworzenie nowego i drukowaniem dokument

  ZwCad - pasek narzędziowy Standard
  Rys. 15
  ZwCad - pasek Standard
 • Styl zawierający opcje związane stylem tekstu, wymiarowania, tabelki i oznaczeń

  ZwCad - pasek narzędziowy Standard
  Rys. 16
  ZwCad - pasek Style
 • Warstwy zawierający opcje związane wyborem bieżącej warstwy, włączaniem jej widoczności, blokowaniem, przełączaniem oraz dodawaniem, wyświetlaniem okna Zarządzanie właściwościami warstw

  ZwCad - pasek narzędziowy Warstwy
  Rys. 17
  ZwCad - pasek Warstwy
 • Właściowści zawierający opcje związane właściwościami zaznaczonego obiektu

  ZwCad - pasek narzędziowy Słaściowści
  Rys. 17
  ZwCad - pasek Słaściowści

I to już wszystkie standardowe paski narzędziowe, inne można dodać klikając na górnym obszarze pasków narzędziowych prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu ZwCad.

Komentarze