ZwCad - rysowanie linii, prostych i polylinii

Stronę tą wyświetlono już: 427 razy

Rysowanie linii w ZwCad-zie można wykonać na wiele sposobów. Najczęściej wykorzystuje się pasek narzędziowy Rysuj, lub zakładkę o tej samej nazwie, gdzie znajduje się przycisk rysowania linii. Jednakże jeszcze częściej wykorzystywaną opcją jest po prostu wpisanie polecenia:

linia

Można (a nawet trzeba) pójść też o krok dalej i zamiast przydługowaego polecenia linia użyć aliasu czyli w tym przypadku l.

Podczas rysowania linii z poziomu linii poleceń można podać współrzędne punktu w dwóch rodzajach układów współrzędnych:

 • kartezjańskim 2W lub 3W - czyli klasycznie podając współrzędne punktu linii w formacie:
  x y z
  gdzie:
  • x, y, z - współrzędne punktu
 • biegunowym - czyli 2W opisanym za pomocą promienia R i kąta α. Format wpisywania to:
  R<α

Domyślnie wprowadzane wartości są odmierzane względem początku układu współrzędnych można jednak sprawić, że dane te będą wprowadzane względem ostatniego wprowadzonego punktu. W tym celu przed wprowadzeniem współrzędnej punktu wystarczy wpisać symbol @. Jest to przydatne gdy rysuje się jakiś obiekt techniczny mierząc kolejne wymiary tegoż obiektu.

W trakcie rysowania może się przydać włączenie trybu skoku F9 umożliwiającego rysowanie z przyciąganiem do siatki. Innym przydatnym trybem jest tryb orto F8 pozwalający na rysowanie linii w pionie lub poziomie. Jeżeli podczas rysowania okaże się, że dany odcinek ma być koniecznie narysowany w pionie lub poziomie można również wcisnąć i przytrzymać klawisz shift. Ten przycisk pozwala na rysowanie odcinków wzdłuż osi x, y lub z.

Równie ważnym trybem jest śledzenie biegunowe F10 umożliwiające przyciąganie do kątów ustawionych w oknie Ustawienia rysunkowe.

W trybie dynamicznego wprowadzania wartości dane są wyświetlane w obszarze rysowania co pokazuje rysunek poniżej.

Wprowadzenie danych w obszarze rysowania w trybie rysowania linii
Rys. 1
Wprowadzenie danych w obszarze rysowania w trybie rysowania linii

ZwCad umożliwia również rysowanie prostych za pomocą polecenia prosta. Polecenie to ma kilka opcji:

 • Dwusieczna - rysuje prostą będącą dwusieczną kąta wprowadzonego za pomocą trzech punktów;
 • Poziom - rysuje prostą poziomą przechodzącą przez zadany punkt;
 • pIon - rysuje prostą pionową przechodzącą przez zadany punkt;
 • Kąt - rysuje prostą pod zadanym kątem;
 • Odsuń - rysuje prostą oddaloną o zadaną odległość i równoległą do obiektu prostoliniowego;

Rysowanie polylinii umożliwia tworzenie obiektu złożonego z odcinków lub/i łuków. Polecenie to udostępnia następujące opcje:

 • łUk - umożliwia narysowanie łuku;
 • Zamknij - zamyka rysowaną polylinię;
 • Połowa szerokości - umożliwia określenie połowy szerokości rysowanego odcinka dla jego początku i końca
  ZwCad - efekt działania opcji Połowa szerokości
  Rys. 2
  ZwCad - efekt działania opcji Połowa szerokości dla polecenia polylinia.
 • Długość - dodaje odcinek o podanej długości;
 • Cofaj - cofa ostatnio wprowadzony odcinek, łuk lub ustawienia;
 • Szerokość - umożliwia określenie szerokości rysowanego odcinka dla jego początku i końca;

Komentarze