ZwCad - tworzenie i wstawianie bloków

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1147 razy

Osadzenia bloków w ZwCad-zie pozwala na łatwe wstawianie powtarzalnych elementów rysunku a także przyczynia się do zmniejszenia rozmiaru pliku. ZwCad umożliwia tworzenie własnych bloków a następnie ich osadzanie. W celu stworzenia bloku należy zaznaczyć grupę obiektów, które składają się na element blokowy, a następnie poprzez wpisanie polecenia:

blok

wywołać okno dialogowe Definicja bloku.

ZwCad - okno dialogowe Definicja bloku
Rys. 1
ZwCad - okno dialogowe Definicja bloku
 • Nazwa nazwa bloku;
 • Opis opis bloku;
 • Punkt bazowy określa punkt zaczepienia bloku używany podczas jego wstawiania;
 • Obiekty - opcje związane z przekształceniem zaznaczonych obiektów;
 • Ustawieni - opcje związane z skalowaniem, możliwością rozbicia czy obracaniem bloków

W celu wstawienia bloku należy wpisać niezwłocznie polecenie:

wstaw

by po chwili lub co najwyżej dwóch można było się cieszyć oknem Wstaw blok.

ZwCad - okno dialogowe Wstaw blok
Rys. 2
ZwCad - okno dialogowe Wstaw blok
  Wstaw - lista rozwijana dostępnych bloków (można też wskazać plik bloku);
 • Punkt wstawienia - można podać lub określić w oknie programu;
 • Skala - można podać lub określić w oknie programu;
 • Obrót - można podać lub określić w oknie programu;
 • Jednostka bloku - można określić jednostkę i współczynnik jednostki
Propozycje książek