ZwCad - wprowadzanie symboli do tekstu wymiarowego i wyłączanie widoczności linii wymiarowych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 759 razy

Bardzo często zachodzi potrzeba tworzenia wymiarów wymagających edycji tekstu wymiarowego w celu chociażby dodania symbolu średnicy Φ lub kąta °. Dzieje się tak w przypadku wymiarów liniowych średnic w w widoku prostopadłym do osi np. wałka, tulei czy osi. Najczęściej stosowane oznaczenia można wpisać korzystając z specjalnych skrótów:

Więcej symboli można uzyskać wciskając przycisk @ w okienku Formatowanie tekstu, które powinno się pojawić po dwukrotnym kliknięciu na wymiarze.

ZwCad - edycja wymiaru i menu wstawiania symbolu
Rys. 1
ZwCad - edycja wymiaru i menu wstawiania symbolu

Nie rzadko kiedy zachodzi również konieczność sterowania włączaniem lub wyłączaniem widoczności wymiarów za pomocą okna Właściwości danego wymiaru. Taki przypadek pokazany został na poniższym rysunku, gdzie wyłączona została w właściwościach opcja wyświetlania linii wymiarowej.

ZwCad - przykład wymiarowania średnicy w półprzekroju
Rys. 2
ZwCad - przykład wymiarowania średnicy w półprzekroju

W celu wyłączenia widoczności linii wymiarowych dla wymiaru Φ50 konieczne jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na linii wymiarowej a następnie w menu wybranie pozycji Właściwości co powinno pokazać widok okna o tej samej nazwie. W owym oknie w sekcji Linie i strzałki można za pomocą opcji Strzałka 1 i Strzałka 2 wyłączyć lub zmienić styl zakończenia wymiaru. Możliwe jest również wyłączenie wyświetlania linii wymiarowych za pomocą pozycji Linia wymiarowa 1 i Linia wymiarowa 2, jak również wyłączyć widoczność linii pomocniczych za pomocą opcji Linia pomocnicza 1 i Linia pomocnicza 2.

ZwCad - właściwości linii wymiarowych sekcja Linie i strzałki
Rys. 3
ZwCad - właściwości linii wymiarowych sekcja Linie i strzałki
Propozycje książek