ZwCad - edytor aliasów poleceń

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2387 razy

Edytor aliasów to okno dialogowe, w którym można zmienić oraz zobaczyć domyślne skróty poleceń programu ZwCad. Okno to można otworzyć z poziomu menu Narzędzia→Dostosuj→Aliasy.

ZwCad - okno dialogowe dodawania, usuwania i edytowania aliasów poleceń
Rys. 1
ZwCad - okno dialogowe dodawania, usuwania i edytowania Edytor aliasów

Okno to możne również wywołać z poziomu linii poleceń wpisując po prostu:

_aliasedit

Polecenia tutaj wypisane mają własne skróty, tak więc dla przykładu polecenie:

linia

można z powodzeniem zastąpić jedną literką l.