ZwCad - tworzenie brył cienkościennych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 782 razy

ZwCad umożliwia tworzenie w stosunkowo łatwy sposób brył cienkościennych czy też naczyń. W tym celu należy narysować jakąś bryłę a następnie użyć polecenia z następującymi opcjami:

edbryła
Podaj opcję edycji bryły [Powierzchnia/Krawędź/Bryła/Cofaj/Wyjdź] : b
Określ opcję edycji bryły [Odcisk/Rozdziel bryły/Powłoka/Wyczyść/Sprawdź/Cofaj/wYjdź] : p

W trybie widoku klasycznego można użyć również menu Zmień→Edycja brył→Powłoka lub w trybie wstążkowym wybrać Powłoka w sekcji Edycja brył zakładki Bryła.

To polecenie modyfikacji bryły pozwala zamienić ją na bryłę cienkościenną o określonej grubości ścian. Możliwe jest również wskazanie powierzchni, które zostaną pominięte (a więc po zakończeniu transformacji obiektu będą otwarte.

a)ZwCad przykład bryły do przekształcenia w bryłę cienkościennąb)ZwCad efekt działania powłoki
Rys. 1
ZwCad tworzenia bryły cienkościennej:
  1. przed edycją za pomocą opcji powłoka polecenia edbryła;
  2. po edycji
Propozycje książek