ZwCad - operacja wyciągania regionu i obiektów 2W

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 600 razy

Wiele obiektów technicznych można narysować jako obiekt bryłowy 3W wyciągając utworzony region wzdłuż osi prostopadłej do płaszczyzny regionu lub wzdłuż wskazanego odcinka. Taką operację można wykonać w ZwCad-ie korzystając z polecenia:

Wyciągnij

aby jednak w pełni zrozumieć zasadę działania tegoż polecenia trzeba rozpatrzyć dwa przypadki jego użycia na dwóch różnych typach obiektów 2W. Pierwszy przypadek, gdy wybrana zostanie grupa obiektów składających się z linii, okręgów czy łuków. W takim bowiem przypadku polecenie wyciągnij będzie tworzyło siatkę powierzchni płaskich podczas wyciągania.

a)ZwCad - wyciągnięcie obiektów liniowych widok siatkib)ZwCad - wyciągnięcie obiektów liniowych widok z cieniowaniem
Rys. 1
ZwCad - przykład wyciągnięcia obiektów liniowych:
  1. widok siatki;
  2. widok z cieniowaniem;

Drugi przypadek jest znacznie ciekawszy i najczęściej wykorzystywany. Umożliwia on bowiem tworzenie bryły przestrzennej poprzez wyciągnięcie regionów, czyli figur płaskich.

a)ZwCad - wyciągnięcie regionu (widok siatki)b)ZwCad - wyciągnięcie regionu (widok z cieniowaniem)
Rys. 2
ZwCad - przykład wyciągnięcia regionu:
  1. widok siatki;
  2. widok z cieniowaniem;

Polecenie wyciągnij umożliwia również wskazanie odcinka, wzdłuż którego wyciągnięcie ma nastąpić (można więc tworzyć bryły pochyłe) oraz określić kąt pochylenia powierzchni bocznych wyciąganych obiektów 2W.

Propozycje książek
tytuł: 3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie autor: Jesse Harrington Au, Emily Gertz

Tytuł:

3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie

Autor:

Jesse Harrington Au, Emily Gertz

tytuł: Zdajemy egzamin ECDL CAD autor: Lisowski Bohdan, Łaptaś Urszula, Skaza Maciej

Tytuł:

Zdajemy egzamin ECDL CAD

Autor:

Lisowski Bohdan, Łaptaś Urszula, Skaza Maciej

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona