Solid Edge - tworzenie powierzchni gwintowanych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 9539 razy

Na poprzedniej stronie opisałem zagadnienia dotyczące tworzenia otworów walcowych, stożkowych oraz gwintowanych. Niekiedy jednak jest potrzeba utworzenia powierzchni gwintowanej na dwóch końcach otworu walcowego lub na powierzchni walca. W takim przypadku pozostaje wykorzystać narzędzie przeznaczone do tego celu, a znajdujące się na wstążce w zakładce Narzędzia główne w sekcji Bryły. W moim przypadku Solid Edge z uwagi na małą rozdzielczość ekranu wyświetla przycisk opcji Gwint w liście rozwijanej przycisku Otwór (tak jak widoczne jest to na poniższym rysunku).

Solid Edge - przycisk tworzenia gwintu na powierzchni walcowej
Rys. 1
Solid Edge - przycisk tworzenia gwintu na powierzchni walcowej

Przed rozpoczęciem operacji konieczne jest oczywiście utworzenie obiektu, na którym można utworzyć gwint walcowy. Ja dla przykładu pokażę jak tworzyć gwint na powierzchni wałka. Poniżej widoczny jest pasek narzędziowy opcji tworzenia gwintu wraz z domyślnie automatycznie wyświetlającym się oknem dialogowym Opcje gwintu.

Solid Edge okno dialogowe Opcje gwintu
Rys. 2
Solid Edge - okno dialogowe Opcje gwintu

Początkowy wygląd paska narzędziowego dla tworzenia gwintu na powierzchni walcowej wygląda jak na poniższym rysunku. Pasek ten wyświetla się w trybie wskazania powierzchni walcowej, na której gwint ma zostać umieszczony.

Solid Edge pasek narzędziowy tworzenia gwintu na powierzchni walcowej - tryb wskazania powierzchni gwintu
Rys. 3
Solid Edge pasek narzędziowy tworzenia gwintu na powierzchni walcowej - tryb wskazania powierzchni gwintu
Solid Edge - wskazanie płaszczyzny walca
Rys. 4
Solid Edge - wskazanie płaszczyzny walca

Następnie koniecznie i z najdzikszą rozkoszą należy wskazać krawędź początku gwintu walca.

Solid Edege - wskazanie krawędzi walca
Rys. 5
Solid Edge - tryb wskazania krawędzi walca

Po wskazaniu wyżej wymienionych elementów pasek narzędziowy operacji tworzenia gwintu na powierzchni walcowej nieco się zmienia i wygląda jak na poniższym rysunku.

Solid Edge - pasek narzędziowy tworzenia gwintu po wskazaniu powierzchni i krawędzi początkowej gwintu
Rys. 6
Solid Edge - pasek narzędziowy tworzenia gwintu po wskazaniu powierzchni i krawędzi początkowej gwintu

Jak widać, można określić początek gwintu od wskazanej wcześniej krawędzi walca oraz określić, czy gwint ma być na całej długości walca, czy też może na jego wyznaczonej długości (dostępne po przełączeniu opcji Na długość walca na opcję Na wartość skończoną i określeniu długości gwintu.

Solid Edge - opcje paska narzędziowego tworzenia gwintu na powierzchni walcowej
Rys. 7
Solid Edge - opcje paska narzędziowego tworzenia gwintu na powierzchni walcowej

Po zakończonej operacji powierzchnia gwintowana zostanie wyświetlona w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

Solid Edge wynik utworzenia gwintu na powierzchni walcowej
Rys. 8
Solid Edge wynik utworzenia gwintu na powierzchni walcowej