Solid Edge - operacja wycięcia z zagięciem w części blaszanej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2047 razy

W programie Solid Edge możliwe jest również w dokumencie części blaszanej wykonanie operacji Wycięcie z zagięciem. Operacja ta jest dostępna w zakładce Narzędzia główne w sekcji Część blaszana na wstążce programu.

Solid Edge - przycisk operacji wyciągnięcia z zagięciem
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji Wyciągnięcie z zagięciem

W pierwszym etapie pojawi się pasek narzędziowy, który umożliwia wskazanie płaszczyzny, na której zarys kształtu wycięcia z zagięciem powinien zostać narysowany.

Solid Edge pasek narzędziowy wycięcia z wywinięciem w trybie wskazania płaszczyzny
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji wycięcia z zagięciem w trybie wskazania płaszczyzny szkicu

Po wybraniu powierzchni można oddać się szkicowaniu zarysu kształtu wycięcia, co też na poniższym rysunku zostało pokazane.

Solid Edge - przykład szkicu dla operacji wycięcia z zagięciem
Rys. 3
Solid Edge - przykład szkicu dla operacji Wycięcie z zagięciem

Po zamknięciu szkicu pozostaje już tylko określenie wysokości zagięcia.

Solid Edge - wybór wysokości zagięcia dla operacji wycięcia z zagięciem
Rys. 4
Solid Edge - wybór wysokości zagięcia dla operacji Wycięcie z zagięciem
Propozycje książek