Solid Edge - wyciągnięcie przez przekroje

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3939 razy

Niektóre obiekty zwłaszcza odlewane mogą mieć nieregularne kształty, które w programie można osiągnąć poprzez utworzenie bryły przechodzącej przez serię przekrojów poprzecznych. W Solid Edge-u możliwe jest wykonanie takiej operacji za pomocą polecenia Wyciągnięcie przez przekroje dostępnego z poziomu zakładki Narzędzia główne w sekcji Bryły.

Solid Edge - przycisk operacji wyciągnięcia przez przekroje
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji wyciągnięcia przez przekroje

Wywołanie plecenia Wyciągniecie przez przekroje spowoduje wyświetlenie poniższego paska narzędziowego.

Solid Edge pasek narzędziowy wyciągnięcia przez przekroje
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy wyciągnięcia przez przekroje

W tym trybie można utworzyć serię szkiców lub wykorzystać wcześniej utworzone szkice i je wskazać. Ja wybrałem tą drugą opcję.

Solid Edge - wyciągnięcie przez przekroje
Rys. 3
Solid Edge - wyciągnięcie przez przekroje w trybie wskazania przekrojów

Po zatwierdzeniu operacji można cieszyć się utworzonym obiektem utworzonym na bazie stworzonych przekrojów.

Solid Edge - wyciągnięcie przez przekroje (efekt końcowy)
Rys. 4
Solid Edge - efekt końcowy wyciągnięcia przez przekroje

Jak widać program interpoluje przejścia płaszczyzn tworząc gładką łagodnie przez nie przechodzącą powierzchnię. Istnieją tutaj parametry sterujące zakrzywieniem tego przejścia, co w trybie edycji widoczne jest na poniższym rysunku.

Solid Edge sterowanie kierunkiem prowadzenia krzywizny wyciągnięcia
Rys. 5
Solid Edge - sterowanie kierunkiem krzywizny wyciągnięcia
Propozycje książek