Solid Edge - operacja wyciągnięcia po krzywej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4540 razy

Operacja Wyciągnięcie po krzywej umożliwia utworzenie obiektu bryłowego utworzonego poprzez wyciągnięcie naszkicowanego przekroju poprzecznego wzdłuż wskazanej ścieżki. Ścieżka może być krzywoliniowym obiektem, linią łamaną lub łukiem. Ważne jest aby elementy ścieżki były z sobą połączone. Operacja wyciągnięcia wzdłuż ścieżki jest dostępna z poziomu zakładki Narzędzia główne sekcji Bryły wstążki programu Solid Edge.

Solid Edge - przycisk operacji wyciągnięcia po krzywej
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji wyciągnięcia po krzywej

Po kliknięciu wyżej pokazanego polecenia oczom Twym pokazać powinno się okno dialogowe Opcje wyciągnięcia po krzywej. Ja wybieram ustawienia jak na poniższym rysunku.

Solid Edge - wyciągnięcie po krzywej - okno dialogowe Opcje wyciągnięcia po krzywej
Rys. 2
Solid Edge - wyciągnięcie po krzywej - okno dialogowe Opcje wyciągnięcia po krzywej

Stworzenie wyciągnięcia wzdłuż ścieżki wymaga wcześniejszego utworzenia szkicu ścieżki oraz przekroju, który wzdłuż owej ścieżki zostanie wyciągnięty. W trybie wskazania ścieżki należy wskazać wcześniej narysowany szkic ścieżki, wzdłuż którego przekrój zostanie wyciągnięty.

Solid Edge - krok wyciągnięcia po ścieżce
Rys. 3
Solid Edge - krok wyciągnięcia po ścieżce

W kolejnym kroku należy wskazać przekrój, który musi być figurą geometryczną zamkniętą. Przekrój zostanie wyciągnięty wzdłuż wcześniej wskazanej ścieżki.

Solid Edge wyciągnięcie po krzywej - krok wskazania elementu wyciąganego
Rys. 4
Solid Edge - wyciągnięcie po krzywej - krok wskazania elementu wyciąganego

Wynik końcowy działania operacji wyciągnięcia okręgu wzdłuż krzywej łamanej pokazany został na poniższym rysunku.

Solid Edge - wynik wyciągnięcia po krzywej
Rys. 5
Solid Edge - wynik wyciągnięcia po krzywej
Propozycje książek